Η δράση της Αυτεπιστασίας του Δήμου Μυτιλήνης


Η Αυτεπιστασία, ως τμήμα της Τεχνικής μας Υπηρεσίας, επιτελεί μια σειρά εργασιών σε όλο το Δήμο για την αντιμετώπιση των καθημερινών οικοδομικών αναγκών.

Με τον προγραμματισμό της Διευθύντριας, Ελευθερίας Παπασωτηρίου, και τις οδηγίες του έμπειρου μηχανικού μας και Προϊσταμένου, Ανδρέα Παπαχριστοφόρου, η Αυτεπιστασία εκτέλεσε με απόλυτη επιτυχία πληθώρα εργασιών σε όλους τους τομείς (ανακαίνιση κτηρίων Πολιτισμού, όλων σχεδόν των Κοινοτικών Γραφείων και Γραφείων των Κοινωφελών και των Αθλητικών Σωματείων, κλείσιμο λακκουβών στους δρόμους, συντήρηση πεζοδρομίων και ευπρεπισμό πλατειών.

Το οκταμελές προσωπικό, υπό την άμεση εποπτεία του Γιάννη Βαλανά, πρώην υδραυλικού αυτού του τμήματος, αλλά σήμερα πτυχιούχου της Πανεπιστημιακής Σχολής Περιβάλλοντος, βρίσκεται πανταχού «παρών» για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Τις τελευταίες νύκτες (για κυκλοφοριακούς λόγους) και ημέρες, επισκευάζει τα πλακόστρωτα από την Επάνω Σκάλα μέχρι την Μητρόπολη και την Προκυμαία. Μάλιστα, το αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκευάσουμε όλα τα πλακόστρωτα της πόλης μας. Γι’ αυτό το λόγο, προμηθευτήκαμε 300 πλάκες από τοπικό λίθο και πάρα πολλά πλακάκια. Έτσι όλες οι σπασμένες λίθινες πλάκες και όλοι οι κυβόλιθοι θα συμπληρωθούν.

Βέβαια, θα ήταν αδύνατη αυτή η άψογη λειτουργία της Αυτεπιστασίας, εάν δεν είχαμε πρόθυμο πάντα συμπαραστάτη στις προσπάθειές μας τον Δήμαρχό μας, Στρατή Κύτελη.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους Δημότες μας Καλό Πάσχα και κάθε Οικογενειακή Ευτυχία.