Γ. Μπουρνούς: Άμεση στήριξη της νησιωτικής αλιείας πριν να είναι πολύ αργά


Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε χθες ο Βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς, για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες αλιείς εξαιτίας της αλματώδους αύξησης των τιμών του ναυτιλιακού πετρελαίου και των αλιευτικών εργαλείων.

Ο Γιάννης Μπουρνούς αναφέρει ότι η κατακόρυφη αύξηση της τιμής των καυσίμων και συγκεκριμένα του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει δημιουργήσει οξύτατα προβλήματα στους αλιείς, που πλέον απειλούνται με οικονομική καταστροφή. Ομοίως, συνεχίζει ο Βουλευτής, οι υπέρογκες αυξήσεις σε συνδυασμό με την μείωση της προσφοράς, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας συνέχισης της αλιευτικής δραστηριότητας, συμπαρασύρει τις τελικές τιμές των ψαριών για τους καταναλωτές.

Η ανικανότητα της Κυβέρνησης, τονίζει ο κ. Μπουρνούς, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την κερδοσκοπία στα καύσιμα και τις συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων, υποχρεώνει όσους αλιείς έχουν ακόμα την δυνατότητα να αγοράζουν το ναυτιλιακό πετρέλαιο σε διπλάσια σχεδόν τιμή ενώ το σύνολο των αλιέων είναι υποχρεωμένο να επωμιστεί τις συνεχείς αυξήσεις στα είδη αλιείας, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό τους και δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους.

Ο Βουλευτής Λέσβου καταλογίζει στην καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ακέραια την ευθύνη για την θλιβερή εικόνα των αλιευτικών σκαφών που παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, αφού το κόστος αλιείας γίνεται απαγορευτικό, καθώς και για την προκληθείσα αβεβαιότητα στο σύνολο των αλιέων για την συνέχιση της εργασίας τους στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. 

Στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ο Γιάννης Μπουρνούς, καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της νησιωτικής αλιείας, να προστατεύσουν τους αλιείς από τη γενικευμένη επίθεση ακρίβειας που υφίστανται και να προβούν στη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμής διάθεσης του ναυτιλιακού πετρελαίου στα επίπεδα των τιμών του 2021, ώστε να μην καταστρέφονται νοικοκυριά που προσφέρουν στην εθνική οικονομία και την διατροφή.

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης.

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Θέμα: «Με οικονομική κατάρρευση απειλούνται οι αλιείς των νησιών εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης του κόστους των καυσίμων».

Η κατακόρυφη αύξηση της τιμής των καυσίμων και συγκεκριμένα του ναυτιλιακού πετρελαίου έχει δημιουργήσει οξύτατα προβλήματα στους αλιείς, που πλέον απειλούνται με οικονομική καταστροφή. Ομοίως, οι υπέρογκες αυξήσεις σε συνδυασμό με την μείωση της προσφοράς, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας συνέχισης της αλιευτικής δραστηριότητας, συμπαρασύρει τις τελικές τιμές των ψαριών για τους καταναλωτές.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι, προ της ραγδαίας αύξησης του κόστους των καυσίμων, οι αλιείς αγόραζαν το ναυτιλιακό πετρέλαιο περίπου 60 λεπτά το λίτρο ενώ το ημερήσιο κόστος καυσίμου για μια μηχανότρατα ανερχόταν σε 500 - 600 ευρώ την ημέρα. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, επειδή η Κυβέρνηση αποφεύγει να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας, οι αλιείς είναι υποχρεωμένοι – όσοι έχουν την δυνατότητα – να αγοράζουν το ναυτιλιακό πετρέλαιο σε διπλάσια σχεδόν τιμή ενώ το ημερήσιο κόστος για την αλιευτική εργασία των μηχανοτρατών, ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 1.200 ευρώ.

Αποτέλεσμα της άνω κατάστασης είναι πολλά αλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια, αφού το κόστος αλιείας γίνεται απαγορευτικό ενώ οι απαιτήσεις δανείων και προστίμων που επιβάλλονται δορυφορικά, καθιστούν αβέβαιη την συνέχιση της εργασίας τους στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ψαράδες όλων των αλιευτικών σκαφών μέσης και παράκτιας αλιείας, καθώς και οι ιδιοκτήτες γρι-γρι, που ξεκινούν την δραστηριότητά τους αυτή την περίοδο.

Επιπλέον, το σύνολο των αλιέων είναι υποχρεωμένο, εκτός από την αύξηση τιμών στα καύσιμα, να επωμιστεί τις συνεχείς αυξήσεις στα είδη αλιείας, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό τους και δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους.

Επομένως  είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη, να τεθεί όριο ανωτάτης τιμής του ναυτιλιακού πετρελαίου, τουλάχιστον για τους ψαράδες των νησιών, στα επίπεδα των τιμών του 2021, ώστε να μην καταστρέφονται νοικοκυριά που προσφέρουν στην εθνική οικονομία και την διατροφή. Η μείωση της αλιευτικής παραγωγής των επαγγελματιών ψαράδων πλήττει την λαϊκή κατανάλωση και ευνοεί μόνο τα μεγάλα συμφέροντα και τη διοχέτευση στην αγορά κατεψυγμένων προϊόντων ή προϊόντων ιχθυοτροφείων.

Είναι επίσης ύψιστης σημασίας για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής η οικονομική στήριξη των αλιέων και η προστασία τους από τη γενικευμένη επίθεση ακρίβειας που υφίστανται.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Ποιος είναι ο, κατά αρμοδιότητα, σχεδιασμός των Υπουργείων για την οικονομική στήριξη των αλιέων εξαιτίας του μεγάλου κύματος ακρίβειας στα καύσιμα και των απαραίτητων για την αλιευτική δραστηριότητα εργαλείων και αναλώσιμων;

Προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός να ορίσει ανώτατη τιμή διάθεσης του  ναυτιλιακού πετρελαίου, σε επίπεδα που να επιτρέπουν την αλιευτική εργασία στην μέση και παράκτια αλιεία, ιδιαίτερα στα νησιά  του Αιγαίου;