Στην τελική ευθεία η ανάπτυξη συστήματος συλλογής βιοαποβλητων στους δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου


Υπέγραψε τις πράξεις ο Μουτζούρης αξίας 1,745.899€

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 συνολικής επιλέξιμης δημοσίας δαπάνης 639.168€.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 συνολικής επιλέξιμης δημοσίας δαπάνης 1.106.731€.