Με παρέμβαση Αθανασίου παράταση δύο μηνών για τους δασικούς χάρτες στη Λέσβο


μέχρι και την 31 η Μαΐου του 2022.

 

Με το άρθρο 90 του Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ 65 Α΄ 28-3-2022) που αφορά τον «Εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α΄ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις», δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021, μέχρι και την 31 η Μαΐου του 2022.

 

 Για το Ν. Λέσβου η προθεσμία έληγε στις 30 Μαρτίου του 2022, άρα δίνεται παράταση δύο (2) επιπλέον μηνών, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες εκτάσεων να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθούν πιθανά πρόδηλα σφάλματα ατελώς, ή μέσω αντιρρήσεων, εκμεταλλευόμενοι το χρονικό αυτό περιθώριο.

 

Καλό είναι λοιπόν, όσοι προτίθενται να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, να σπεύσουν εγκαίρως μέχρι τις 31 Μαΐου του 2022, δεδομένου ότι αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά παράταση που δίνεται για το σκοπό αυτό.

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Β΄Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

Βουλευτής Ν Λέσβου

Νέα Δημοκρατία