Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου: Μέχρι σήμερα η καταβολή του Δώρου Πάσχα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μπροστά στο κύμα ακρίβειας που έχει εξανεμίσει το εισόδημά μας, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι το Δώρο Πάσχα αποτελεί μέρος του μισθού μας και δεν είναι κάποια παραχώρηση που κάνουν η εργοδότες και αποφασίζουν αν και πότε θα μας το δώσουν. Γι αυτό το σωματείο μας ενημερώνει υπεύθυνα τους συναδέλφους, ποιοι, πότε και πόσο δικαιούνται να λάβουν.

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ή απασχόλησαν εργαζόμενους από 1/1/2022 έως 30/4/2022 οφείλουν να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου (Μεγάλη Τετάρτη). Καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας κι απαγορεύεται η καταβολή του σε είδος κάθε μορφής. Καθώς και η οποία συμφωνία για μη καταβολή δώρου ή παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα δώρου είναι άκυρη.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από τη 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Επομένως, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια). Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Συνάδελφοι/ισσες, όλοι ξέρουμε ότι το Δώρο Πάσχα θα "εξαφανιστεί" στους εξωπραγματικούς λογαριασμούς ρεύματος, στις αυξήσεις σε βενζίνη τρόφιμα και αν περισσέψει κάτι θα πάει στο Πασχαλινό τραπέζι. Γι αυτό λοιπόν όπως κάθε εργατική κατάκτηση ο καλύτερος τρόπος περιφρούρησης κι αυτού του δικαιώματος είναι η συλλογική διεκδίκηση και καταγγελία μέσα από τα εργατικά σωματεία. Δεν αφήνουμε κανέναν εργοδότη να μας το κλέψει!

Καταγγέλλουμε άμεσα στο σωματείο την οποιαδήποτε έστω και απόπειρα κλοπής του Δώρου Πάσχα από την εργοδοσία 22510-22734 πρωινές ώρες όπως και Μ. Πέμπτη εκτάκτως 18:30-20:30 και στο e-mail: eiylesvou@gmail.com