Μπαίνει το Αριάδνη αντί του Νησος Χίος στην γραμμή Μυτιλήνη- Χίος- Πειραιάς


Από το πλοίο "Αριάδνη" θα αντικατασταθεί το πλοίο "Νήσος Χίος" κατά τη διάρκεια της ετήσιας ακινησίας του από 4 έως και 16 Μαίου 2022. 

 

Η απόφαση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Εγκρίνεται η αντικατάσταση του Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ Ν.Π.12396 από το Ε/ΓΟ/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π.11542 για τo χρονικό διάστημα από 04/05/2022 έως και 16/05/2022(άφιξη Πειραιά 06:55) στα δρομολόγια των υπό στοιχεία (δ) και (ε) συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του προοιμίου της παρούσας, με τα ίδια μισθώματα ανά πλήρες δρομολόγιο.

2.Παραμονή – πρόσδεση – αγκυροβολία πλοίου εκτελούνται σύμφωνα με υποδείξεις οικείων Λιμενικών Αρχών.

3.Δρομολόγια Ε/Γ-Ο/Γ ΑΡΙΑΔΝΗ Ν.Π.11542 , για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εκτελεστούν σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα υπό την προϋπόθεση έγκαιρης και ευρείας ενημέρωσης επιβατικού κοινού με μέριμνα και ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρείας καθώς και ανάληψης υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του υπό στοιχείου (β) νόμου της παρούσας.Προσεγγίσεις πλοίου σε λιμένα Μυκόνου πραγματοποιηθούν άνευ καταβολής μισθώματος.Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις εν λόγω συμβάσεις, καθώς και τα αναφερόμενα στο υπο στοιχείο (θ) σήματα του προοιμίου της παρούσας.

4.Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί για εκτέλεση

 

Με πληροφορίες politischios.gr