Συνεδριάζει στην Μυτιλήνη το Περιφερειακό Συμβούλιο με 9 θέματα

στις 27/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30

 

Αναλυτικά:

 

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη )στις 27/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση πρότασης με το concept Lesbos Summer of Love The Aegian Music-Festival στις τουριστικές εκθέσεις στην Ευρώπη

Εισηγητής: κ. Κων/νος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για ναυάγια – πλοία στην Π.Ε. Λέσβου.

Εισηγητής:  κ.  Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για συγκρότηση επιτροπής «Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής» στην Π.Ε. Λέσβου

Εισηγητής:  κ.  Πανάγος Κουφέλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της «ΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισηγητής:  κ. Παντελής Βρουλής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Χίου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Βορείου Αιγαίου.

Εισηγητής:  κ. Γιώργος Λεμονός, Προϊστάμενος της  Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αθλητισμού Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου για το έτος 2022.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού & Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ 7Ο :Μερική ανάκληση της κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)»

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ακριώτης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  Π.Ε. Λέσβου

 

ΘΕΜΑ 8Ο:  Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Εισηγήτρια: κα Κοσμία Μωραίτου, Αν.Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικον.&Δημοσιον. Ελέγχου Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 9Ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Χριστόφας, Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας& ΕΣΠΑ