Υπ. Μετανάστευσης: Ανταποδοτικά τέλη ύψους 809.387,60€ καταβάλλονται στους Δήμους για το δ’ τρίμηνο του 2021

Ανταποδοτικά τέλη ύψους 809.387,60 ευρώ καταβάλλονται στους Δήμους για το δ’ τρίμηνο του 2021 -  4.825.572,97 ευρώ συνολικά  για το 2021 – 63,54 εκ. ευρώ οι επιχορηγήσεις για κάλυψη ανταποδοτικών τελών, αποζημιώσεων, έκτακτων επιχορηγήσεων και έργων του Ταμείου Αλληλεγγύης  

Συνεχίζεται η καταβολή ανταποδοτικών τελών σε δήμους που επιβαρύνονται με την φιλοξενία μεταναστών εντός των διοικητικών ορίων τους.

Συγκεκριμένα, για το δ’ τρίμηνο του 2021 αποδόθηκε ποσό ύψους 809.387,60 ευρώ.

Συνολικά, για το έτος 2021, το ποσό που έχει αποδοθεί στους Δήμους ανέρχεται σε 4.825.572,97 ευρώ.   

Επισημαίνεται ότι για τα έτη 2019-2020 είχαν εκταμιευθεί συνολικά 9.491.400,00 € για το 2019 και 9.443.617,97 € για το 2020  (18.935.017,97 €) ως ανταποδοτικά τέλη σε Δήμους. Το φετινό ποσό είναι κατά το ήμισυ περίπου μειωμένο, γεγονός που οφείλεται στην ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών και της ενδοχώρας και κατ’ επέκταση στη  δραστική μείωση διαμενόντων σε δομές φιλοξενίας που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δικαιούχων Δήμων.  

Επιπροσθέτως, έχει αποδοθεί, εντός του 2021, ποσό ύψους 1.825.000,00 ευρώ, ως έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη αποζημιώσεων.

Για τα έτη 2019 και 2020, έχουν εκταμιευθεί συνολικά 7.286.776,00 € εν είδει αποζημιώσεων.  

Συμπληρωματικά, εγκρίθηκε η αποπληρωμή 6 δόσεων από το Ταμείο Αλληλεγγύης για έργα πέντε Δήμων, συνολικού ποσού 318.125,79 ευρώ.

Συνολικά, έχουν εγκριθεί 80 έργα σε 33 δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών ύψους 30.669.941,07 €.  

Τέλος, την περίοδο 2020-2022, έχουν καταβληθεί με τη μορφή ανταποδοτικών χρηματοδοτήσεων -σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και δικαιούχους Δήμους- συνολικά 63.542.308,01 ευρώ.