553.696€ από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου σε ακόμα 8 προτάσεις για επιχορήγηση φορέων ΚΑΛΟ

 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου υπέγραψε την αποδοχή των ενστάσεων άλλων 8 προτάσεων χρηματοδοτήσεως από το Πρόγραμμα ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΛΟ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020, συνολικής δαπάνης 553.696€.