Στο Πλωμάρι από τις 4 έως τις 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 το 9ο Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινό Σχολείο για το μεταναστευτικό


9ο Διεθνές Μεταπτυχιακό Θερινό Σχολείο ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ, ΣΥΝΟΡΑ’ | 4 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 9ου Διεθνούς Μεταπτυχιακού Θερινού Σχολείου με τίτλο ‘Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα’ (‘Cultures, Migrations, Borders’) στις Κοινωνικές Επιστήμες που διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Institute of Migration and Ethnic Studies του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ, στο Πλωμάρι της Λέσβου, από τις 4 έως τις 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να φέρει σε επαφή φοιτητές/τριες και ερευνητές/τριες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο αντικείμενο των συνόρων και της μετανάστευσης.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους αφενός μια διεπιστημονική θεωρητική κατάρτιση από εξειδικευμένους Έλληνες και ξένους πανεπιστημιακούς με σημαντική συμβολή στη μελέτη της μετανάστευσης και των συνόρων και αφετέρου μια σειρά εκπαιδευτικών επιτόπιων δράσεων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευόμενους το επιθυμούν να συζητήσουν την έρευνά τους και να αναπτύξουν ένα δίκτυο σχέσεων και ενημέρωσης.

Το νησί της Λέσβου, ως σημαντική πύλη εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και γεωγραφικό επίκεντρο της Ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης, συνιστά έναν ιδανικό τόπο για τη διεξαγωγή του Θερινού Σχολείου. Οι τρέχουσες ιστορικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από ραγδαίους και βίαιους μετασχηματισμούς σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου εντάσσει στις εργασίες του πολιτικές, ηθικές, μεθοδολογικές και θεωρητικές συζητήσεις που επιβάλει αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο.

Τα μαθήματα και οι δράσεις του Θερινού Σχολείου διεξάγονται στα αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://summer-schools.aegean.gr/MigBord2022

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 ΜΑΪΟΥ 2022  εδώ.

Ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στο: migbord2022@aegean.gr