Λέσβος: Την «βεβαίωση συμμόρφωσης» ζητά ο ΕΛΓΑ για τις ζημίες καρπόπτωσης την 28-30/11/2021

 

«Συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ζημίες καρπόπτωσης με αναγγελία από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2021 »

Ειδοποιούνται όσοι παραγωγοί – βιοκαλλιεργητές έχουν προβεί σε δηλώσεις ζημίας για καρπόπτωση ελαιοκάρπου  κατά το διάστημα αναγγελιών 28 έως 30 Νοεμβρίου 2021, όπως προσκομίσουν «βεβαίωση συμμόρφωσης» από την Εταιρεία Πιστοποίησης τους και την αποστείλουν στο emailτου ΕΛΓΑ (p.athanasiou@elga.gr) ή την προσκομίσουν στον κατά τόπους ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, έως την 1ηΜαΐου 2022.