Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα "Θέλω να προσφέρω Βοήθεια” του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου


Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων με εκπροσώπους ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών - Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα "Θέλω να προσφέρω Βοήθεια” του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

Τον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί για την υποδοχή των εκτοπισθέντων Ουκρανών παρουσίασαν σε ευρεία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Μάνος Λογοθέτης και ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, κ. Βαγγέλης Κωνσταντίνου, σε εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και διεθνών οργανισμών. 

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντονισμός όλων των φορέων αναφορικά με την υποδοχή εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία, καθώς και οι άμεσες προκλήσεις για το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε γόνιμος διάλογος  όλων των συμμετεχόντων. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 40 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και διεθνών οργανισμών με φυσική παρουσία, καθώς και ακόμα 6 μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης απευθύνθηκε πρόσκληση προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  να αξιοποιήσουν τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα "Θέλω να προσφέρω βοήθεια" του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι η καταγραφή της πρόθεσης προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ, ΟΤΑ και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.  

 

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη, εφεξής, στον ειδικό

σύνδεσμο (http://www.migration.gov.gr/helpukraine) στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Στη φόρμα καταγραφής θα δηλώνονται εκτός από τα επίσημα στοιχεία του φορέα και το είδος της βοήθειας που παρέχεται η οποία μπορεί να είναι διαμονή, υπηρεσίες, είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και χρηματικό ποσό. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας της πλατφόρμας είναι: 

Url: http://www.migration.gov.gr/helpukraine 

τηλ. 2132129979 – 2132128427 

email: helpukraine@migration.gov.gr