Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φράγμα του Τσικνιά της Καλλονής από τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις


Επιστολή τεσσάρων περιβαλλοντικών οργανώσεων σε ευρωβουλευτές και Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το φράγμα του Τσικνιά!

Επιστολή-παρέμβαση τεσσάρων μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων προς τους ευρωβουλευτές που είναι μέλη της ομάδας για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας τους να δράσουν άμεσα για να αποφευχθούν έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Μεταξύ των έργων που επισημαίνονται τα προβλήματα που θα επιφέρουν στο περιβάλλον και αμφισβητείται η σκοπιμότητα του, είναι το φράγμα του Τσικνιά.

Συγκεκριμένα στην επιστολή των τεσσάρων οργανώσεων  (WWF, CEE_Bankwatch, Euronatur και ReCommon) μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

«Ο ποταμός Τσικνιάς είναι ο κύριος πάροχος θρεπτικών συστατικών στο οικολογικά σημαντικό οικοσύστημα του Κόλπου της Καλλονής. Η μείωση των εισροών θρεπτικών ουσιών και οργανικής ύλης από τον ποταμό Τσικνιά  αναμένεται να προκαλέσει διαταραχές στη λειτουργία του παράκτιου οικοσυστήματος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δραστική μείωση του πληθυσμών ειδών ψαριών, επηρεάζοντας έτσι την αλιευτική παραγωγή, η οποία είναι καίριας σημασίας και πρωταρχική οικονομική δραστηριότητα του τοπικού πληθυσμού. Η κατασκευή του φράγματος αναμένεται επίσης να αποτρέψει τα γλυκά νερά από τον εμπλουτισμό του υγροτοπικού συστήματος. Αυτό μπορεί να αλλάξει τη συνολική δυναμική του κόλπου (θερμοκρασία, ρεύματα & αλατότητα). Όσον αφορά την αλατότητα, αναμένεται αύξηση 0,2 έως 0,5 psu (γραμμάρια αλατιού ανά κιλό αλμυρού νερού) κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ τοπικά, κοντά στι εκβολές του Τσικνιά, η αύξηση αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 2 psu για κάποιες μέρες. Η επερχόμενη μείωση της παροχής ιζήματος (~18.300 m3/έτος) από τον ποταμό Τσικνιά αναμένεται να διαταράξει την ισορροπία των ιζημάτων στον κόλπο της Καλλονής, τις παραλίες με άμμο και το Δέλτα που έχει αναπτυχθεί στην παραλία και τροφοδοτείται από το ίζημα. Η κατασκευή του φράγματος θα μειώσει τη στερεά απόρριψη με το διαφαινόμενο κίνδυνος απώλειας παράκτιων οικοτόπων και διάβρωσης της ακτογραμμής σε βαθμό που οι καλλιέργειες και άλλα οικονομικές δραστηριότητες μπορεί να απειληθούν. Ανάλογα με τα θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στον Κόλπο της  Καλλονής, η διάβρωση μπορεί να περιορίζεται στο σημείο των εκβολών αλλά μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα σημεία του Κόλπου. Η απώλεια αυτής της μεταβατικής ζώνης σημαίνει αυξημένη ευπάθεια σε φυσικές καταστροφές. Η κατασκευή του φράγματος του Τσικνιά θέτει σε κίνδυνο τις εκβολές, τα ενδιαιτήματα και τα είδη πανίδας της περιοχής.»


Ο Μιχάλης Μπάκας, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ δήλωσε σχετικά: «Έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί κλασικό παράδειγμα πολιτικού ελλείμματος του παρελθόντος και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, στοιχεία που μας οδήγησαν στη σημερινή οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Μιλάμε για ένα έργο που είχε ξεκινήσει πριν 20 χρόνια ως αρδευτικό, και καθώς δεν έβρισκε χρηματοδότηση παρουσιάστηκε ως υδρευτικό και τώρα για να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ παρουσιάζεται ως αντιπλημμυρικό!! Ένα έργο για το οποίο έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Αλιείας, Αγροτικής ανάπτυξης, επιστημονικοί φορείς , το τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και τώρα 4 περιβαλλοντικές οργανώσεις που φτάνουν το ζήτημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής! Καλούμε έστω και τώρα την κυβέρνηση να παγώσει κάθε ενέργεια για το συγκεκριμένο έργο και επιστρέψει στη διαβούλευση, ακούγοντας τις ενστάσεις των αρμόδιων φορέων, προλαβαίνοντας ενδεχόμενες καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τον κόλπο της Καλλονής.»