Μπαίνουν φώτα στους κόμβους Σκουτάρου, Μυστεγνων, Συκαμνιάς, Τσόνια και Γενί Λιμάνι


προϋπολογισμού δαπάνης 32.685€

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε την Σύμβαση Εκτελέσεως του Έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ, προϋπολογισμού δαπάνης 32.685€, για τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων στο Σκουτάρο, Μυστεγνά, Συκαμνιάς, Τσόνια, Γενί Λιμάνι.