Νέες παιδικές χαρές σε Μόρια, Αφαλωνα, Επάνω Σκάλα, Χρυσομαλλούσα και Θερμή


Συμβασιοποιήθηκε η κατασκευή 6 Παιδικών Χαρών

 

Την 29/3/2022, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, συνυπέγραψε με την εργοληπτική εταιρεία «Τέχνη Α.Ε» την ανακατασκευή των Παιδικών Χαρών:

 

1. Μόριας

2. Μυτιλήνης (Επάνω Σκάλα και Χρυσομαλλούσα)

3. Παμφίλων

4. Αφάλωνα (2 μικρές: α. Στην είσοδο και β. Στο Κέντρο) και

5. Πύργων Θερμής

 

Το έργο θα κοστίσει συνολικά -μετά τη δημοπρασία- 356.091€ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από σήμερα.