Σε δημόσια διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου


Ολοκληρώνοντας την Α΄ Φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου δημοσιοποιεί προς διαβούλευση, το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ και καλεί τους δημότες του να συμμετέχουν με τις απόψεις τους. Στο συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ του Δήμου και διατυπώνεται το όραμα και οι αναπτυξιακές προτεραιότητές του.

Εν ολίγοις, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου αποβλέπει στην αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των κωμοπόλεων και των χωριών του. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι έδρες των παλιών καποδιστριακών δήμων. Για την επιστροφή του πληθυσμού που εγκατέλειψε τα χωριά του και την προσέλκυση νέων ανθρώπων απαιτούνται από το Δήμο, πολλά περισσότερα από την κατασκευή και την υποστήριξη υποδομών. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου επιθυμεί να υιοθετήσει έναν συντονιστικό ρόλο, παρακινώντας, κινητοποιώντας και διευκολύνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να μεταβούν σε μια νέα εποχή, στην οποία θα επικρατεί η επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και βασικότερο όλων, οι συνέργειες.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου σκοπεύει να λάβει πρωτοβουλίες αναφορικά με: (α) τη στήριξη ενός συνεκτικού και εξωστρεφούς παραγωγικού συστήματος που θα προσδώσει ταυτότητα σε όλα τα τοπικά προϊόντα, (β) δράσεις που θα ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα της περιοχής και την επισκεψιμότητα σε αυτή, (γ) τη δικτύωση των τοπικών παραγωγικών φορέων και (δ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Όλα τα παραπάνω και οι επιμέρους στόχοι του Δήμου, πρέπει να αναγιγνώσκονται στο πλαίσιο ενός νεοσύστατου Δήμου, ο οποίος αντιμετωπίζει εξαιρετικά πιεστικά ζητήματα στελέχωσης και χρηματοδότησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, από την αρμόδια υπηρεσία προγραμματισμού, δεν κατέστη δυνατή παρά το 2021, δηλαδή 2 χρόνια μετά την έναρξη της θητείας της δημοτικής αρχής. Στην επόμενη διετία, η δημοτική αρχή οφείλει να ρίξει όλο το βάρος στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και στην αναζήτηση κυρίως τακτικού προσωπικού. Έχουμε πάντα κατά νου ότι η αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων της τοπικής κοινωνίας προϋποθέτει έναν Δήμο στελεχωμένο και οικονομικά εύρωστο.

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Απριλίου 2022 και οι πολίτες, όπως και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν πατώντας σε αυτό το link:

 

https://hello.crowdapps.net/participation-mwlesvos/