Το νέο Δ.Σ του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου- Πρόεδρος ξανά ο Λασκαρίδης Ιγνάτης


Ανάθεση θέσεων στο νέο Δ.Σ. του Πο.Συ. Λέσβου

Στη πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεντρώθηκαν όλα τα εκλεγμένα μέλη του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, προκειμένου να γίνει η ανακατάταξη αρμοδιοτήτων. Μετά τις εκλογές της 29ης Φεβρουαρίου 2022 και όπως προστάζει το καταστατικό, τα μέλη που εκλέχθηκαν πρέπει εντός 5ημέρου από τη μέρα διεξαγωγής των εκλογών να συγκροτηθούν σε σώμα. Οι εκλεγμένοι και οι νέες αρμοδιότητες που τους ανατέθηκαν είναι 1) Πρόεδρος: Λασκαρίδης Ιγνάτης με 26 ψήφους, 2) Αντιπρόεδρος: Αράπης Χαράλαμπος με 28 ψήφους, 3) Γενικός Γραμματέας: Ανεζίνος Παναγιώτης με 22 ψήφους, 4) Ειδικός Γραμματέας: Δημητριάδης Δημήτριος με 17 ψήφους, 5) Ταμίας: Δουκαρέλλης Παναγιώτης με 25 ψήφους, 6) Έφορος: Βεγιάννης Ιωάννης με 22 ψήφους και 7) Σύμβουλος: Χατζέλης Εμμανουήλ με 21 ψήφους.

Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ορίστηκε σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους 1) Τριανταφύλλου Ανδρέας με 23 ψήφους 1) Μαλαπάσχας Γρηγόριος με 23 ψήφους, 3) Μοσχόβης Δημήτριος με 21 ψήφους.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα ο Σύλλογος διοικείται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.