Άλλη μια εθνική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Με ανακοίνωση της η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) επιβεβαίωσε τα θετικά για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δημοσιεύματα για την αξιολόγηση και κατάταξη των Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η εκ μέρους της Αρχής αξιολογική κατάταξη των Ανώτατων Ιδρυμάτων συνιστά προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Ν. 4653/2020, για την κατανομή του 20% της ετήσιας χρηματοδότησης του Υπουργείου (το υπόλοιπο 80% κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων) και εφαρμόζεται για πρώτη φορά ως θεσμοθετημένος και διαφανής τρόπος χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. που λαμβάνει υπόψη και ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΘΑΑΕ, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται 8ο ανάμεσα στα 23 ελληνικά Πανεπιστήμια, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που συγκέντρωσε στην αξιολόγηση των Ιδρυμάτων με βάση δείκτες ποιότητας, υπογραμμίζοντας ότι τα Ιδρύματα υπέβαλαν εκθέσεις στις οποίες παρουσίασαν τα επιτεύγματα τους για το έτος 2020, με επιλογή δύο ενοτήτων, από συνολικά τέσσερεις και μία που ήταν υποχρεωτική για όλους.

Εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην ενότητα Γ, που αφορά στη «Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης», όπου το ίδρυμα μας κατατάχθηκε δεύτερο μεταξύ των δέκα Πανεπιστημίωνπου συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ενότητα, αναδεικνύοντας την προσφορά του Ιδρύματος μας σε εθνικό επίπεδο, τη διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας αλλά και την προσφορά και υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των περιοχών όπου το Πανεπιστήμιο εδρεύει (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου), σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Η ποιοτική αυτή επίδοση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πέραν της τιμητικής αξιολογικής κατάταξης, συνεπάγεται και αύξηση του ποσού του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστήμιου Αιγαίου κατά 403.350,00 ευρώ (αύξηση 11,46%), από 3.517.575 ευρώ πέρυσι, στο ποσό των 3.920.925 ευρώ φέτος, γεγονός που οφείλεται και στη συνολικά αυξημένη τακτική επιχορήγηση των Α.Ε.Ι. κατά 13 εκατ. ευρώ για το έτος 2022.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν, για μια ακόμη φορά, ότι παρά τις δυσχερείς συνθήκες, το Πανεπιστημίου Αιγαίου, χάρη στο έργο όλων των μελών της κοινότητάς του, εντατικοποιεί τις ενέργειες εδραίωσής του ως ένα έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα και φιλοδοξεί να εμπεδώσει και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση του στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, αυξάνοντας την ελκυστικότητά του - μέσα σε συνθήκες διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης - επιδρώντας παράλληλα δυναμικότερα, για την ενίσχυση της θεσμικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής συνοχής της πολυνησιωτικής περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Η Πρυτάνισσα

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη