Έως 5 Απριλίου ο χωρικός εντοπισμός των αρδευόμενων αγροκτημάτων στα Παρακοιλα


Εκ μέρους του Δήμου Δυτικής Λέσβου και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της έκδοσης άδειας χρήσης νερού του αρδευτικού δικτύου Παρακοίλων, παρακαλούνται οι χρήστες που υπέβαλαν αίτηση παροχής αρδευτικού νερού στο αρδευτικό δίκτυο Παρακοίλων, να προχωρήσουν έως τις 5 Απριλίου 2022 σε χωρικό εντοπισμό των αρδευόμενων αγροκτημάτων ο οποίος πραγματοποιείται ως εξής:

 

α) με προσκόμιση είτε αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος, είτε τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες ΕΓΣΑ

β) με υπόδειξη των προσερχομένων στον ορθοφωτοχάρτη του κτηματολογίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στο Κοινοτικό γραφείο κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, ενώ την υπόδειξη μπορούν να την πραγματοποιήσουν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο κτήριο της πρώην Εφορίας Καλλονής.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή, είναι επείγουσα και καθοριστικής σημασίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που είναι σε εξέλιξη και η τήρηση της προθεσμίας είναι σημαντική προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη λειτουργία του νέου αρδευτικού δικτύου.