Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Δυτικής Λέσβου με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη


τη  Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00

 

Αναλυτικά:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε σε τακτική Μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα  14 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

      

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ιορδάνου ιορδάνης

1ο

 

Καθορισμός  ειδικής δικηγορικής αμοιβής για  την πληρωμή του κου Παπουτσή Εμμανουήλ.

2ο

 

Καθορισμός ειδικής δικηγορικής αμοιβής για την πληρωμή της δικηγορικής εταιρείας Α. ΣΑΝΤΗ-Ε.ΣΑΒΒΑ-Π.ΣΑΒΒΑ-Χ.ΧΡΗΣΤΟΥ’’.

3ο

 

Ορισμός τέλους Διαφήμισης για τα γήπεδα «Εθνικό Στάδιο Κώστας Κεντέρης» Δημοτικό Γήπεδο Πέτρας, Δημοτικό Γήπεδο Μανταμάδου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

                                                                                    Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ρούσσης Μιχαήλ

4ο

 

Στρατηγικό σχέδιο Δήμου Δυτικής Λέσβου 2022-2023

5ο

Εξέταση αίτησης μισθωτή κ. Σπανού Ευστράτιου του Γεωργίου περί διατήρησης  του αρχικού μισθώματος σε δημοτικό αστικό ακίνητο που μισθώνει από το Δήμο Δυτικής Λέσβου στη Σκάλα Πολιχνίτου (κατάσταση Υγειονομικού ενδιαφέροντος- Παραδοσιακό καφενείο σε τμήμα του συγκροτήματος πρώην Καλλία).

6ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο : «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

7ο

Έγκριση χορήγησης παράτασης της διάρκειας της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14475/22-09-2021 Σύμβασης, για την γενική υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

                                                                                    ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

                                                                                    Εισηγητής Αντιδήμαρχος Αξής Αντρέας

8ο

 

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».

                                                                          ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                                                       Εισηγήτρια  Αντιδήμαρχος Γιαννή-Κοκκινέλλη Ασανούλα

9ο

Καθορισμός αρδευτικής περιόδου του Δήμου Δυτικής Λέσβου

10ο

Ονοματοδοσία Πλατείας στην Κοινότητα Πολιχνίτου

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

11ο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με τίτλο «Σύνδεσμος Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ