Στηρίζει τις κινητοποιήσεις της περιφέρειας το ΤΕΕ Β. Αιγαίου


Η ανακοίνωση τους:

Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος  Βορειοανατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατά την 5η Τακτική Συνεδρίαση της 16-02-2022 αποφάσισε ομόφωνα ότι συμπαραστέκεται στη διαμαρτυρία των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου για την κατασκευή νέων υπέρ-δομών διαμονής παράτυπων μεταναστών και προσφύγων.

Το μέγεθος και η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επιφέρουν δυσανάλογα υψηλές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, υποβαθμίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική και προσπάθεια, μιας από τις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρώπης.

Για τους λόγους αυτούς, το ΤΕΕ - Τμήμα ΒΑ Αιγαίου, στηρίζει τις κινητοποιήσεις της 23ης Φεβρουαρίου 2022 και συνεχίζει να συνδράμει τις διοικητικές αρχές, πιστό στη θεσμική του ιδιότητα.

 

Μυτιλήνη, 16-02-2022

Ο Πρόεδρος

της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος

Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ