Οι ενέργειες του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού για την προστασία και την ανάδειξη της παραλίας της Σκάλας Ερεσού


Ο Φορ

Ο Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, σχεδόν από την ίδρυσή του, ενδιαφέρθηκε και πραγματοποίησε ενέργειες για την προστασία και την ανάδειξη της παραλίας της Σκάλας Ερεσού.

Το ζήτημα του επανακαθορισμού των ορίων Αιγιαλού στο ανατολικό τμήμα της παραλίας, είχε εντοπιστεί από το Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού από το 2015. Με πρωτοβουλία της τότε προέδρου του Φορέα κας Φανής Γαληνού, την συνδρομή μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών της Σκάλας Ερεσού και του Επιμελητηρίου Λέσβου έγιναν οι κάτωθι ενέργειες:

 

Τον Δεκέμβριο του 2015, εκπονήθηκε κτηματογραφικό - υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, από την κ. Αγγελική Παπαχρυσού, Τοπογράφο Μηχανικό και κατατέθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία της Λέσβου.

 

Έγινε ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τις διαδικασίες που θα έπρεπε να δρομολογήσουν για τη νομική κατοχύρωση της εξέδρας τους.

 

Στις 23/04/2018, η Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου κοινοποίησε προς τον Δήμο Λέσβου επιστολή, με αριθμό πρωτοκόλλου 34138 και θέμα “τον επανακαθορισμό των ορίων παραλίας στην θέση Σκάλας Ερεσού”, στην οποία γίνεται μνεία της από 10/09/2016 έκθεσης διάβρωσης της περιοχής. Σε αυτήν τονίζεται ότι “εάν δεν δρομολογηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και κατά προτεραιότητα, ακτομηχανική μελέτη και κατασκευή έργων προστασίας από την διάβρωση, η υπηρεσία θα προβεί αυτοδίκαια σε δυσμενέστερο καθορισμό γραμμής αιγιαλού, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες για τον οικισμό και τον τουριστικό προσανατολισμό”.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Οκτωβρίου 2017, με πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Μαντζώρο, μόλις έλαβε γνώση για την ύπαρξη αυτής της επιστολής και συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα του ζητήματος, κινητοποιήθηκε άμεσα. Απόδειξη αυτού, ήταν η πρόσκληση του τότε αντιδημάρχου έργων κ. Κώστα Κατσαρού, στην πρώτη γενική συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, τον Μάιο του 2018. Στη συνέλευση τέθηκε το θέμα της διάβρωσης της παραλίας και ζητήθηκε από το Δήμο Λέσβου, η προμελέτη που είχε εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να ενταχθεί σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτούσε έργα αποκατάστασης διάβρωσης παραλιών.

 

Η αρνητική απάντηση του δημοτικού εκπροσώπου, με την δικαιολογία ότι “ο χρόνος δεν ήταν αρκετός έως την καταληκτική ημερομηνία 30/06/18, ώστε να προλάβει ο Δήμος να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες για την ένταξη της προμελέτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.”, δεν πτόησε το Δ.Σ. του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού. Γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ο δυσμενέστερος καθορισμός της γραμμής Αιγιαλού, δεν σταμάτησε τις προσπάθειές του. Μέλη του Δ.Σ. πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και στο γραφείο προγραμματισμού του τότε Δήμου Λέσβου, ενημερώνοντάς το για την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος και τις διαδικασίες ένταξης της προμελέτης που είχε εκπονηθεί. Κατόπιν πλήθους επισκέψεων και πίεσης τόσο μελών του Δ.Σ. όσο και προσωπικά του προέδρου κ. Π. Μαντζώρου προς τον αντιδήμαρχο έργων, τον Ιούνιο του 2018 επιτεύχθηκε τελικά η κατάθεση της προμελέτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση του έργου με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή και κινητοποίηση των πρώην δημάρχων Ερεσού κ. Λουκά Κόβρα και κ. Σωτήρη Καρδαρά συνετέλεσαν καθοριστικά, στην επαφή των μελών του Δ.Σ του Φορέα με την ομάδα του καθηγητή κ. Καραμπά, που είχε εκπονήσει την προμελέτη για την διάβρωση στην παραλία της Σκάλας Ερεσού.

Ο Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού έως και σήμερα φροντίζει να ενημερώνεται για την πορεία των διαδικασιών. Εξ όσων γνωρίζουμε, το έργο βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στα έργα γέφυρα του νέου ΕΣΠΑ, με αυξημένο προϋπολογισμό στα 4.500.000 ευρώ.

 

Για το ζήτημα του Δυτικού μέρους της παραλίας που ανέδειξε ο κ. Σπύρος Πιπεράς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Ερεσό τον Αύγουστο του 2018. Σε αυτήν συμμετείχαν ο πρόεδρος του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού κ. Π. Μαντζώρος, η πρόεδρος του Συλλόγου των απανταχού Ερεσίων “Ο Θεόφραστος” κ. Ελένη Βαΐου και τα μέλη του Θεόφραστου κ. Σπύρος Πιπεράς, και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης  Καρτέρης, ώστε να συζητηθεί το θέμα του Αιγιαλού αλλά και προτάσεις για την επίλυσή του. Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκαν τα εξής:

 

Ο κ. Μαντζώρος να διεξάγει έρευνα για τη συγκέντρωση υλικού (τοπογραφικά, συμβόλαια, ΦΕΚ κ.α.).

 

Να κοινοποιηθούν αντίγραφα του υλικού στους κ.κ. Σ. Πιπερά, Μ. Καρτέρη αλλά και στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου.

 

Να κατατεθεί αντίγραφο του υλικού από τους κ.κ. Σ. Πιπερά & Μ. Καρτέρη σε δικηγορικό γραφείο με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, για την επαναξιολόγηση της κατάστασης.

 

Πράγματι, τον Οκτώβριο του 2018 κατατέθηκε από τον κ. Π. Μαντζώρο ένας πλήρης φάκελος με συμβόλαια και δικαστικές αποφάσεις στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, με σκοπό να ενημερώσει για την πορεία της αγωγής, η οποία είχε κατατεθεί από το Δήμο Λέσβου για την ακύρωση του ΦΕΚ. Παράλληλα, στάλθηκε μέσω της κ. Ε. Βαϊου αντίγραφο του υλικού στους κ.κ. Σ. Πιπερά & Μ. Καρτέρη.

 

Στις 21/03/2019, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου με έγγραφο της, διαπιστώνει ότι υπήρχαν πολλές  ανακρίβειες στην αγωγή, από τις οποίες διαφαινόταν η αρνητική εξέλιξη της υπόθεσης. Η σημαντικότερη ανακρίβεια ήταν η διαφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, μεταξύ των συμβολαίων και της προσφυγής. Αναλυτικότερα, τα εναπομείναντα στρέμματα, ήτοι το 80% των 162 στρεμμάτων της παραλίας, μετά την μεταβίβαση του 20% στους ιδιώτες, στην αγωγή αναφέρεται ότι ανήκουν στο Δημόσιο και όχι στον Δήμο.  Αποτέλεσμα ήταν να προκύψει στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, έντονος διάλογος με τον ιδιώτη δικηγόρο, επισημαίνοντας του, τις ανακρίβειες της προσφυγής, καθώς και τον κίνδυνο να χαθεί η υπόθεση. Πιστεύοντας ότι υπήρχε η πρόθεση και ο χρόνος να διορθωθούν τα παραπάνω, παραδόθηκε φάκελος με όλα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί και στον ιδιώτη δικηγόρο.

 

Μετά τις δημοτικές εκλογές του 2019, σε συνάντηση μελών του Δ.Σ. του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, του τοπικού συμβουλίου και  του αντιδημάρχου κ. Ρούσση, παραδόθηκε στον αντιδήμαρχο αντίγραφο του φακέλου (τοπογραφικά, συμβόλαια, ΦΕΚ κ.α.) και έγινε ιδιαίτερη  αναφορά τόσο στην προσφυγή της ακύρωσης του ΦΕΚ, όσο και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 162 στρεμμάτων.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ), σύμφωνα με την οποία τα όρια του Αιγιαλού παραμένουν ως έχουν, ο Φορέας Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου καθιστώντας σαφή τη στάση του, για την προστασία της παραλίας και καταθέτοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχρόνως, κατατέθηκε και ερώτημα στη Δημοτική Αρχή σχετικά με τις ενέργειες της, για την υπολειπόμενη έκταση των 162 στρεμμάτων. Σε συνέχεια αυτού, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου απέστειλε e-mail στον Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού με το οποίο ενημερώνει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Δ. Λέσβου έχουν προχωρήσει στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο για αγρό στη θέση Αφεντέλι και αναμένουν τις ενέργειες του Κτηματολογίου.

 

Κλείνοντας και έχοντας παραθέσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του Φορέα Ανάπτυξης και Προβολής Ερεσού, από το 2015 έως και σήμερα, ευχόμαστε σύμπνοια και ομοψυχία στον κοινό αγώνα για τη διάσωση της παραλίας και την απόδοσή της στην τοπική κοινωνία.