Το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής συνεχίζει την πορεία του προς την Ευρώπη


Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το Επαγγελματικό Λύκειο Καλλονής συνεχίζει την πορεία του προς την Ευρώπη, υλοποιώντας Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 Erasmus+, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το ΙΚΥ, με τίτλο “Increase your online visibility, traffic, and sales-Advanced Skills in Online Hotel Marketing strategies to attract more clients." Υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος είναι η κ. Γεωργέλλη Εύα Ελένη, Μηχανολόγος εκπαιδευτικός του Σχολείου.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 16 μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Καλλονής οι οποίοι θα προέρχονται από τη Β’ και Γ’ Τάξη. Οι συμμετέχοντες μαθητές θα επισκεφθούν τη Ρίγα της Λετονίας για δύο εβδομάδες κατά το χρονικό διάστημα από 14-02-2022 έως 28-02-2022. Θα συνοδεύονται από δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Κατά την παραμονή τους στη Ρίγα θα παρακολουθήσουν σεμινάρια σε καινοτόμα και σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, στο αντικείμενο του Ξενοδοχειακού marketing, θα συμμετάσχουν σε τεχνικές και επαγγελματικές επισκέψεις σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς της Λετονίας, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την διεύρυνση καινοτόμων μεθόδων και καλών πρακτικών μάθησης, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και τη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας, καθώς με την επιτυχή παρακολούθηση της κατάρτισης οι μαθητές θα έχουν εμπλουτίσει το Βιογραφικό τους.

Επιπλέον, θα υλοποιηθούν πολιτιστικές δραστηριότητες με επισκέψεις σε μουσεία, χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής, για την ανάπτυξη πολιτιστικών δεξιοτήτων, αλλά και ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην καθημερινή ζωή.