Λέσβος: Αξιοποίηση Φυσικού Πλούτου μέσω Ψηφιακών Εφαρμογών – Η περίπτωση Μολύβου και Πέτρας


Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης

Ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σας προσκαλούν στην διαδικτυακή ημερίδα που θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 με θέμα την παρουσίαση του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση και Ανάδειξη του Φυσικού Πλούτου μέσω της Χρήσης Ψηφιακών Εφαρμογών:

Η περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Το έργο έχει ως κεντρικό στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των σηματοδοτημένων περιπατητικών διαδρομών της περιοχής του Μολύβου και της Πέτρας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, και τη μετάβαση της σε ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο όπου η οικονομική ανάπτυξη δε θα λειτουργεί εις βάρος, αλλά ως σύμμαχος του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Συντονιστής Ημερίδας:

Στέφανος Φωτιάδης (PhD Candidate, Επιστημονικός Συνεργάτης), Μέλος Ομάδας Έργου Τμήματος Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Παρουσιαστές Ημερίδας:

Νικόλαος Μόλβαλης (Πρόεδρος Φορέα Τουρισμού Μολύβου), Συντονιστής Έργου, Φορέας Τουρισμού Μολύβου

Τίτλος Παρουσίασης: Ιστορική Αναδρομή Φορέα Τουρισμού Μολύβου

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τίτλος Παρουσίασης: Έρευνα στο Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χαρίκλεια Παπάζογλου (MSc, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος), Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας Έργου Φορέα Τουρισμού Μολύβου

Τίτλος Παρουσίασης: Μονοπάτια της Βορειοδυτικής Λέσβου:H Περίπτωση του Μολύβου και της Πέτρας.

Φανούριος-Νικόλαος Σακελλαράκης (Βοτανικός-Φυτοκοινωνιολόγος), Συντονιστής Ομάδας Έργου Τμήματος Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τίτλος Παρουσίασης: Η Βιοποικιλότητα του Λεπέτυμνου: Ενσωμάτωση των Μοναδικών Στοιχείων των Περιπατητικών Διαδρομών στην Εφαρμογή του Φορέα Τουρισμού Μολύβου.

Στρατής Ζγουρνιός (MSc, Δασοπόνος), Εκπρόσωπος Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Τίτλος Παρουσίασης: Καταγραφή, Ερμηνεία και Παρουσίαση των Γεωτόπων στη Βόρεια Λέσβο.

Παναγιώτης Βούρος (PhD, Περιβαλλοντολόγος), Σύμβουλος Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Μέλος Ομάδας Έργου Τμήματος Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τίτλος Παρουσίασης: Ο Περιπατητικός Τουρισμός και η Συμβολή του στην Τοπική Τουριστική Ανάπτυξη.

Κορίνα Μπερτόλη (MSc, Περιβαλλοντολόγος), Υπεύθυνη Υλοποίησης Δράσεων Πεδίου, Μέλος Ομάδας Έργου Τμήματος Περιβάλλοντος / Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τίτλος Παρουσίασης: Ψηφιακή Διαδραστική Εφαρμογή Περιπατητικών Διαδρομών του Φορέα Τουρισμού Μολύβου

Όποιος/α επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή, μπορεί να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 1:30 μ.μ.

https://forms.gle/8QMhmm4mLEHsHLxP8

Οι συμμετέχοντες που θα έχουν παρακολουθήσει την Ημερίδα έως την λήξη αυτής, θα λάβουν εντός 10 ημερών βεβαίωση παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου της φόρμας με την οποία δήλωσαν συμμετοχή.