Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με 6+2 θέματα


στις 24/2/2022 ημέρα Πέμπτη 

 

Αναλυτικά:

 

Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη )στις 24/2/2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:30, στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην Π.Ε. Λήμνου.

Εισηγητής:  κ.  Βλάττας  Άγγελος Λαμπρινός,  Έπαρχος Λήμνου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για συγκρότηση επιτροπής «Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής» στην Π.Ε. Λήμνου .

Εισηγητής:  κ.  Βλάττας Άγγελος Λαμπρινός,  Έπαρχος Λήμνου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

Εισηγητής:  κ. Ευστρατία Ελευθερίου, Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Λέσβου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση e-banking

Εισηγητής:  κα Κοσμία Μωραίτου, Αν.Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικον.&Δημοσιον. Ελέγχου Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 5Ο :  Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022

Εισηγητής: κα Κοσμία Μωραίτου, Αν.Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικον.&Δημοσιον. Ελέγχου Π.Ε. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης νευροχειρουργικού μικροσκοπίου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

 

ΘΕΜΑ : Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2021

 

Μετά την παρουσίαση των πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής από τον Περιφερειάρχη θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στη συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ οργανισμου περιφερειασ βορειου αιγαιου

Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κων/νος Μουτζούρης