Στο πρόγραμμα "NESOI" που θα υποστηρίξει το έργο αξιοποίησης του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου ο Δήμος Δυτικής Λέσβου


Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου κατέθεσε πρόταση για την χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα European Islands Facility (New Energy Solutions Optimized for Islands – NESOI),  που παρέχει σε Ευρωπαϊκά νησιά τη δυνατότητα αφενός λήψης τεχνικής υποστήριξης από τους φορείς που συμμετέχουν στη κοινοπραξία διαχείρισης του μηχανισμού, αφετέρου άμεσης χρηματοδότησης έως 60.000 ευρώ για ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων καθαρής ενεργειακής μετάβασης.

 

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αυτό δύναται να ενισχύσει την σε εξέλιξη προσπάθεια υλοποίησης του οραματικού έργου της δημοτικής αρχής, για την αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Πολιχνίτου και πιο συγκεκριμένα ως εξής:

Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση οριστικών μελετών και τευχών δημοπράτησης για την α’ φάση αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου. | Π/Υ: 40.000 ευρώ

Τεχνική υποστήριξη για την σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας εκμετάλλευσης της ανωτέρω μονάδας αλλά και διερεύνησης δυνατότητας υλοποίηση επιπλέον έργων από αυτή (π.χ. αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Αργένου, παραγωγή ενέργειας από Φ/Β σταθμούς προς συμψηφισμό δημοτικών καταναλώσεων και ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αξιοποίηση δασικής και αγροτικής βιομάζας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΚοιν). | Π/Υ: 20.000 ευρώ