Καταψηφίστηκε, αλλά… πέρασε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δυτικής Λέσβου …με το νέο νομοθετικό πλαίσιο


Καταψηφίστηκε μεν, εγκρίνεται δε… Ο νέος προϋπολογισμός του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το 2022 παρά το γεγονός ότι καταψηφίστηκε από την επικρατέστερη σε αριθμό δημοτικών συμβούλων αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρακτικά εγκρίνεται με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επειδή η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε αντιπρόταση.

Ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς, αποτέλεσε πεδίο για ένα ακόμα γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις. Για άλλη μια φορά οι παρατάξεις κονταροχτυπήθηκαν τόσο για το νομοθετικό καθεστώς νομιμοποίησης της μειοψηφούσας αριθμητικά δημοτικής Αρχής, όσο για τα έργα που δεν εκτελούνται και για τη συνεργασία την οποία όλοι επικαλούνται αλλά… δε φτάνουν σε αυτή.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δεν έγινε δεκτός από 16+1 συμβούλους (έναντι 15 θετικών ψήφων) και καταψηφίστηκε, θα εκτελεστεί κανονικά και αυτό διότι σύμφωνα με τον Νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν αρκεί απλά να καταψηφιστεί ο Προϋπολογισμός. Θα πρέπει να υπάρχει κατατεθημένη άλλη πρόταση-εισήγηση άλλου Προϋπολογισμού η οποία θα πρέπει να λάβει την πλειοψηφία των ψήφων.

Καταψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού δεν έχει ξανασυμβεί στα δημοτικά δρώμενα της Λέσβου αλλά έχει συμβεί κατ επανάληψη στη Ελληνική επικράτεια σε δήμους που η Δημοτική Αρχή δεν έχει την πλειοψηφία.