"Φωτογραφικές" προκηρύξεις καταγγέλλει ο Χήρας για τον Βέρο


Ανακοίνωση από τον Νίκο Χηρα (Επικεφαλής της παράταξης ΞΕΚΙΝΑΜΕ του Δήμου Δυτικής Λέσβου)

 

Στίς 12-4-2021 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λεσβου στήν οποία τυγχάνει να είμαι μέλος της καθώς και ό συνάδελφος Χατζηκυριαζής Χρυσόστομος από την πλευρά της Αξ/κής Αντιπολ/σης.

Στή συζήτηση των θεμάτων εκτός από τα τακτικά θέματα, η Δημοτική Αρχή έθεσε θέμα συζήτησης για λήψη απόφασης σε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο " Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για κάλυψη δύο (2) θέσεων. " και ειδικότερα , μία (1) θέση Π.Ε.Πολιτικών Μηχανικών και μία(1) θέση Τ.Ε.Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.

Στήν αντίδρασή μου ότι το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης γιατί δεν θεωρείται ως κατεπείγον δεν δικαιώθηκα γιατί η πλειοψηφία των μελών που ανήκει στη Δημοτική Αρχή αποφάσισε να το συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση. Η παράταξή μας καταψήφισε την εισήγηση του θέματος, όχι γιατί το θέμα δεν έπρεπε να συζητηθεί και να ψηφισθεί αλλά η καταψήφιση έγινε κυρίως για τους όρους που τέθηκαν για τους υποψήφιους υπαλλήλους για πρόσληψη που είναι τέτοιοι ώστε να φωτογραφίζονται άτομα για πρόσληψη.

Δεν ειναι επιτρεπτό στα προσόντα των υποψηφίων να τίθενται οι όροι να είναι και Δημότες Δήμου Δυτικής Λέσβου καί μεταξύ άλλων να είναι και από πολύτεκνη οικογένεια (!!!).

Το μόνο που δεν συμπεριλάβανε είναι και η κατοικία τους να είναι δίπλα στο Δημαρχείο (!!!)

Είναι κρίμα να αποκλείονται πτυχιούχοι από το υπόλοιπο μέρος του Νησιού και κατ' επέκταση γιατί να μην μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και όλα τα Ελληνόπουλα με τα ίδια προσόντα;

Ζητώ λοιπόν έστω την ύστατη στιγμή να αποσυρθούν όλοι οι όροι εκτός αυτών που τους δίνει το δικαίωμα ο νόμος και τα πτυχία των Πανεπιστημίων ώστε να υπάρχει ισότητα σε όλα τα Ελληνόπουλα που κατοικούν σε όλόκληρη τη Χώρα.

Το αίτημά μου αυτό έχει τεθεί αρκετές φορές στην Οικονομική Επιτροπή από τον Απρίλιο χωρίς καμία ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό με ανάγκασε να προβώ σε αυτή την ανάρτηση και περιμένω η πρόσληψη των Μηχανικών να γίνει με αξιοκρατικά και δίκαια προσόντα και όχι με Φωτογραφίε