Ανοίγει το απόγευμα η Αεροπόρου Γιανναρέλλη- Τέλος στην διπλή κατεύθυνσηΣας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης (Αριθμ. 36346/ΜΟΕ απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου - ΦΕΚ 2799 Β/13-07-2018), από την Τετάρτη 05/01/2022 και ώρα 17.00μ.μ.,

• η είσοδος των οχημάτων στην πόλη προς το Κέντρο/Προκυμαία και προς Αεροδρόμιο/Βαρειά θα γίνεται από την οδό Αερ. Γιανναρέλλη

• Η έξοδος των οχημάτων προς Καλλονή θα γίνεται μέσω της οδού Ζωοδόχου Πηγής

Η οδός Αερ. Γιανναρέλλη θα χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ ως κάθοδος, δεν θα είναι διπλής κατεύθυνσης .