Νέα φωτιστικά σε Ταβάρι, Μήθυμνα, Άναξο, Λεπέτυμνο, Αγ. Παρασκευή, Στύψη, Πολιχνίτο, Τσόνια, Άργενο και Πέτρα


Τη σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση μεταλλικών ιστών φωτισμού με νέους» λόγω των έκτακτων φαινομένων της 21ης Μαΐου του 2021, υπέγραψε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, με τον ανάδοχο.

Αντικείμενο της σύμβασης ποσού 284.540 ευρώ, είναι η προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία του περασμένου Μαΐου, όταν και θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η αντικατάσταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με την παρούσα προμήθεια, αφορά τους εξής οικισμούς: Ταβάρι, Μήθυμνα, Άναξος, Λεπέτυμνος, Αγ. Παρασκευή, Στύψη, Πολιχνίτος, Τσόνια, Άργενος, Πέτρα.