Κ. Μουτζούρης: «Θα αξιοποιήσουμε τους Εθνικούς Πόρους και τους Πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 όσο καλύτερα γίνεται»


Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η Απορροφητικότητα  του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  για το 2021 έφθασε τα 18,2 εκατομμύρια € όπως δείχνουν τα ενσωματωμένα αποτελέσματα. Το ποσοστό, αύξησης που καταγράφεται  στην απορρόφηση πόρων είναι  της τάξεως του 32%  περίπου τη χρονική περίοδο από το 2019 έως το 2021.

Στις 31.12.2021 δημοσιεύτηκε  στο Τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 6445) η έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021-2025, με προϋπολογισμό 102 εκ. €,  σύμφωνα με τις υφιστάμενες και εν εξελίξει Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές. Ο Περιφερειάρχης  Βορείου Αιγαίου εκφράζοντας την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του προς όσους εργάσθηκαν για αυτά τα  αποτελέσματα τόνισε:

«Το 2021  ήταν μία καλή χρονιά  ως προς την απορροφητικότητα πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία κέρδισε ακόμα μία μονάδα ανοδικής πορείας και από 17,2 εκ. € το 2020 πήγε  σε 18,2 το 2021. 

Το ευτυχές είναι ότι η  απορροφητικότητα  αυξάνεται συνεχώς  από τα 13,8 εκ.€ που ήταν το 2019 όταν αναλάβαμε και έφθασε στο 18,2 εκ.€.  Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε και τους Εθνικούς Πόρους και τους Πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 όσο καλύτερα γίνεται , ώστε να επιτύχουμε του αναπτυξιακούς στόχους και  η Περιφέρειά Βορείου Αιγαίου να περάσει σε μία σταθερή πορεία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού , υλοποιώντας έργα που έχει ανάγκη ο τόπος».