Στην ΔΕΥΑΛ ο Χαράλαμπος Αθανασιου


Επίσκεψη εργασίας του κ. Χαράλαμπου Αθανασίου , Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Νομού Λέσβου στη ΔΕΥΑ Λέσβου.¨

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 ο  κ. Χαράλαμπος Αθανασίου πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στα γραφεία της επιχείρησης με τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ κ. Γεώργιο Φλώρο, τον κ. Κατσαβέλλη Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Μυτιλήνης και Υπηρεσιακούς Παράγοντες της επιχείρησης.

Στα πλαίσια της συνεχούς βοήθειας του κ. Αθανασίου Χαράλαμπου τέθηκαν θέματα με τον προγραμματισμό ένταξης νέων έργων – προμηθειών της ΔΕΥΑΛ σε χρηματοδοτικά προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέθηκαν οι προτεραιότητες από τη ΔΕΥΑΛ για την ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης των περιοχών αρμοδιότητας της και ο κ. Αθανασίου στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας και αρωγής προγραμμάτισε με τους υπεύθυνους των αρμόδιων Υπουργείων συναντήσεις εργασίας για τις απαιτούμενες ενέργειες υλοποίησης των θεμάτων προς χρηματοδότηση.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ ευχαρίστησε τον κ. Χαράλαμπο Αθανασίου , Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτή Νομού Λέσβου για τη συνδρομή του, τη συνεργασία και τη συνεχή βοήθεια του για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.