ΡΑΕ: «Πράσινο» σε πλωτό σταθμό παραγωγής ρεύματος στη Λέσβο


Θα είναι ισχύος 80 MW και θα αναπτυχθεί στη θέση «Καρά Τεπέ»- Η κυπριακή FLNG RUS Company Limited, το χρονοδιάγραμμα και το πρόσωπο «κλειδί»

Το «πράσινο φως» της ΡΑΕ εξασφάλισε το project της εταιρείας FLNG RUS Company Limited για την κατασκευή πλωτού σταθμού παραγωγής ρεύματος στη Λέσβο.

Η Αρχή χορήγησε την άδεια παραγωγής για μονάδα ισχύος 80MW, η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί στη θέση «Καρά Τεπέ».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το εγχείρημα είναι ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδρυτής και βασικός μέτοχος, με ποσοστό 99,4% της εταιρείας, με το υπόλοιπο 0,6% να έχει η Sakilia Enterprises Company Limited, επίσης ελεγχόμενη από τον ίδιο.

Ο Κ. Μητρόπουλος είναι έμπειρο στέλεχος της ενεργειακής αγοράς, με μακρά προϋπηρεσία σε ενεργειακούς ομίλους όπως η Enolia Energy, Enertec FZE, Lloyds Energy, ενώ ίδρυσε την FLNG RUS Company Limited το 2016.

Η αίτηση για το συγκεκριμένο έργο υποβλήθηκε στη ΡΑΕ στις 29 Ιουνίου 2021 και ακολούθησε η υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην άδεια παραγωγής, ο πλωτός σταθμός FLNG, που θα λειτουργεί με καύσιμο φυσικό αέριο, θα έχει Ονομαστική (Μικτή) Ισχύ 80MW και Καθαρή Ισχύ (προς το Σύστημα) 77,5MW.

 

Το χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της άδειας είναι αρχικά για 6 έτη (έως 31.12.2027) από την έκδοση της ή μέχρι τη διασύνδεση της Λέσβου, σε περίπτωση που η διασύνδεση ολοκληρωθεί νωρίτερα. Σε περίπτωση που η διασύνδεση δεν ολοκληρωθεί εντός 6 ετών προβλέπεται παράταση για 3 επιπλέον έτη (έως 31.12.2030) ή έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης. Σε δεύτερη φάση η άδεια θα έχει ισχύ έως 31.12.2056.

Όπως προβλέπεται, με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η μονάδα θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί σε 31 μήνες από τώρα.

Η εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΡΑΕ για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην άδεια παραγωγής, με την υποβολή σχετικής εξαμηνιαίας έκθεσης, η οποία θα υποβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και μέχρι την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται σύντομη περιγραφή της προόδου εργασιών, το εκτιμώμενο υπολειπόμενο ποσοστό (κατ’ αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην υλοποίησή του, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία με την οποία να επιβεβαιώνεται ο χρόνος ένταξής του στο δίκτυο.

 

Ποια είναι η FLNG RUS Company

Η εταιρεία FLNG RUS Company Limited εδρεύει στην Κύπρο, διατηρεί γραφεία στην Αθήνα, τη Μόσχα και το Λονδίνο, με το management team να διαθέτει σημαντική συσσωρευμένη εμπειρία σε projects Gas/LNG/FLNG στη Ρωσία, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Δυτική Αφρική, τη Μοζαμβίκη, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Καναδά.

Παράλληλα, δηλώνει ότι διαθέτει πλήρη τεχνογνωσία εκτέλεσης τέτοιων έργων (Gas to Power) από το σχεδιασμό έως την κατασκευή και την έναρξη λειτουργίας, για το FLNG, τον αγωγό φυσικού αερίου, την χερσαία και θαλάσσια υποδομή.

Πάντως, όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα, η εταιρεία φαίνεται να παραπέμπει και σε ρωσικά συμφέροντα, καθώς εμφανίζει ως θυγατρικές την Rusenergo LNG που δραστηριοποιείται στην κατασκευή παράκτιων FLNG για τις θάλασσες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις χερσαίες εγκαταστάσεις υγροποίησης μικρής κλίμακας, αλλά και την Rusenergo Marketing & Trading.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αναφέρεται στην παροχή LNG σε ανταγωνιστικές τιμές, διευκρινίζοντας ότι «το ανταγωνιστικό φυσικό αέριο προδιαγραφών αγωγών προέρχεται από το εκτεταμένο δίκτυο της Ρωσικής Ομοσπονδίας που παρέχει εγγύηση τροφοδοσίας από τους δεύτερους μεγαλύτερους πόρους φυσικού αερίου στον κόσμο».

Όσον αφορά το project, η εταιρεία έχει αναπτύξει δύο μεγέθη σκαφών FLNG. Κάθε σκάφος FLNG διαθέτει σύστημα διαχείρισης-αποθήκευσης LNG, υποδομές επεξεργασίας και υγροποίησης αερίου καθώς και παραγωγής ενέργειας. Πρόκειται για ένα μοντέλο εκφόρτωσης «δίπλα-δίπλα» με μια μονάδα μικρής κλίμακας (FSU) που παράγει ~1,5 Mtpa και μια μονάδα μεσαίας κλίμακας που παράγει ~3 Mtpa με επαρκή αποθήκευση στο κύτος.

Ακόμη τονίζονται τα πλεονεκτήματα του FLNG σε σύγκριση με τις χερσαίες εγκαταστάσεις σε επίπεδο κόστους, συντομότερου χρόνου για την έναρξη λειτουργίας, αλλά και αυξημένης ευελιξίας όσον αφορά την πιθανή επαναχρησιμοποίηση του σε άλλη τοποθεσία.

Πηγή www.newmoney.gr