Επιστολές αγανάκτησης για την καθυστέρηση πληρωμών σε Μ.Ι και κορονοενίσχυση στις επιχείρησες του Β. Αιγαίου


Επιστολές στου αρμόδιους από τον πρόεδρο του Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος- 13ο ΠΤ Ανατολικού Αιγαίου Μπαρούτη Παναγιώτη

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.


Με ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό παρατηρούμε τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές του Μεταφορικού Ισοδύναμου σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Όπως είναι γνωστό το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποσκοπεί στην εξίσωση του κόστους μετακίνησης επιβατών και μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών από και προς τα νησιά με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς -και εναέριας για τα φυσικά πρόσωπα - με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μεταφοράς. Σύμφωνα με ότι έχει γίνει γνωστό τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν αποζημιωθεί για μετακινήσεις από τον Ιούνιο τρέχοντος έτους ενώ καμία επιχείρηση δεν έχει επιδοτηθεί για ολόκληρο το 2021. 

Επισημαίνεται ότι αρχικά η επιδότηση του μεταφορικού κόστους δινόταν στις επιχειρήσεις κάθε τρίμηνο και στους επιβάτες τον επόμενο μήνα της μετακίνησης. Στη συνέχεια τα χρονικά αυτά όρια τροποποιήθηκαν και καθιερώθηκε να γίνεται κάθε 3 έως 6 μήνες για τους επιβάτες και κάθε 6 μήνες για τις επιχειρήσεις για τις οποίες βέβαια αυτό δεν έχει τηρηθεί δεδομένου ότι δεν έχει γίνει καμία πληρωμή από την αρχή του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάργηση στην πράξη του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα καύσιμα, παρά τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής του εφαρμογής, στερεί από την επιχειρηματικότητα αλλά και τους κατοίκους της ακριτικής μας Περιφέρειας ένα ισχυρό αναπτυξιακό παράγοντα.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ως επίσημος σύμβουλος της πολιτείας σε οικονομικά θέματα δεν αγνοεί την ισχυρή δημοσιονομική πίεση που ασκεί η πανδημία στις κρατικές δαπάνες αλλά θεωρούμε ότι το ύψος της σχετικής δαπάνης για την κάλυψη της επιδότησης του συζητούμενου μέτρου δεν είναι απαγορευτικό.

Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι το Μεταφορικό Ισοδύναμο αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής για την ενίσχυση της νησιωτικότητας. Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε αδιανόητη κάθε σκέψη εγκατάλειψης ή ακόμη και χαλάρωσης στήριξης του μέτρου που συντελεί άμεσα στην ενίσχυση του ζωτικού για την εθνική ασφάλεια νησιωτικού χώρου. Θεωρούμε αυτονόητο ότι μέτρα σαν το Μεταφορικό Ισοδύναμο που έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα και τη ζωή των κατοίκων πρέπει να βρίσκονται έξω από πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Είμαστε βέβαιοι ότι η πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δημοσιονομική δυνατότητα και τώρα και στο μέλλον για την έγκαιρη πληρωμή των προβλεπόμενων επιδοτήσεων ώστε να στηρίζει έμπρακτα τις χειμαζόμενες οικονομίες και τους κατοίκους των νησιών.

 

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος,

Μπαρούτης Παναγιώτης.

 

                       

 

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

Κύριε Υπουργέ,

Την 9η Νοεμβρίου 2021 εστάλη προς εσάς επιστολή του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Μουτζούρη με την οποία ζητούσε να εγκρίνετε την τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 3.c.2 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ως προς το σημείο της συγκρότησης δευτεροβάθμιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά της αρχικής απόρριψης αλλά και της απόρριψης της αρχικής ένστασης που προβλεπόταν από το πρόγραμμα.

Ο λόγος για τον οποίο προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη, ήταν διότι κρίθηκε πολιτικά ότι η αρχικώς συγκροτηθείσα επιτροπή ενστάσεων λειτούργησε μεν σύννομα, πλην με απόλυτη προσήλωση στο γράμμα και όχι στο πνεύμα της προκήρυξης του σχετικού προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιηθεί η πολιτική κατεύθυνση της ηγεσίας της Περιφέρειας αλλά και η προφανής Κυβερνητική βούληση, να βοηθηθούν επί της ουσίας όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

Το αίτημα για την συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής εστάλη μεν δια της υπηρεσιακής οδού στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας πλην όμως εστάλη και σε εσάς προσωπικά για να δώσετε την πολιτική κάλυψη στις υπηρεσίες να συνηγορήσουν σε ένα θέμα που τυπικά δεν προβλεπόταν στην αρχική προκήρυξη.

Επιτρέψτε μας κύριε Υπουργέ να συνηγορήσουμε και εμείς υπέρ της ικανοποίησης του σχετικού αιτήματος, διότι εκ του θεσμικού μας ρόλου ως συμβουλευτικός φορέας του κράτους αλλά και υπό την επιστημονική μας ιδιότητα ως οικονομολόγων ερευνήσαμε το θέμα και διαπιστώσαμε ότι πράγματι η αρχική επιτροπή ενστάσεων λειτούργησε με αυστηρότητα στα όρια της τυπολατρίας με αποτέλεσμα πολλές αιτήσεις να απορριφθούν για αμιγώς τυπικούς λογούς ενώ επί της ουσίας πληρούσαν τα κριτήρια ενίσχυσης.

Αρκεί να τονισθεί για να καταδειχθεί η εκτίμησή μας αυτή, ότι σε σύνολο 400 περίπου ενστάσεων που υπεβλήθησαν έγιναν δεκτές μόλις 79, με αποτέλεσμα να επικρατεί δικαιολογημένη αίσθηση πικρίας την οποία είμαστε βέβαιοι ότι με την εγνωσμένη ευαισθησία σας σε παρόμοια θέματα θα θελήσετε να αμβλύνετε. Με θερμές ευχαριστίες,

 

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος,

Μπαρούτης Παναγιώτης.