Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων προσέφυγε για το Αφεντελλι ο Βερρος

 

Γίνεται γνωστό ότι αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι προαπαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος κατέθεσε Προσφυγή στο ΠΕΣΥΠΟΘΑ (Περιφερειακό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων), σε εφαρμογή της Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα που έχει ανακύψει στην περιοχή «Αφεντέλλι» Ερεσού