«Να εξαιρεθούν οι κόλποι Καλλονής και Γέρας από την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών»- Ψήφισμα από το ΠΣ Β. Αιγαίου


Με το αίτημα των συλλόγων αλιέων της Λέσβου, να εξαιρεθεί ο κόλπος Καλλονής ως χώρος εγκατάστασης οποιωνδήποτε μονάδων υδατοκαλλιέργειας,  εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες,  συντάσσεται το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου.

Με ψήφισμά που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ζητά συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι μόνο για τον κόλπο Καλλονής, αλλά και γι’ αυτόν της Γέρας, προκειμένου να μην συμπεριληφθεί ως χώρος εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών.

Το ψήφισμα όπως διατυπώθηκε αναφέρει: «Ο κόλπος Καλλονής Λέσβου, σύμφωνα με επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελεί ένα κλειστό, ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα που χρήζει προστασίας από κάθε παρέμβαση που θα απειλούσε να διαταράξει την ισορροπία του. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να εξαιρεθεί ως χώρος εγκατάστασης οποιωνδήποτε μονάδων υδατοκαλλιέργειας από την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, και να απομακρυνθούν οι υπάρχουσες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι ο κόλπος έχει ήδη υποστεί, στο παρελθόν, τις ολέθριες συνέπειες εγκατάστασης ιχθυοτροφείων. Η περιοχή Νότια του Ακρωτηρίου Κέφαλος στην είσοδο του Κόλπου Γέρας Λέσβου, δεν πρέπει να συμπεριληφθεί ως χώρος εγκατάστασης Ιχθυοκαλλιεργειών όπως και  στον Χωροταξικό Σχεδιασμό για Υδατοκαλλιέργειες”.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Αρώνη για την αποστολή του ψηφίσματος στους αρμόδιους Υπουργούς, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και αποφασίζει να ζητήσει συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς για να εκθέσει τα παραπάνω αιτήματα.