Στις 22/03 η ανάρτηση των διορθώσεων της Κτηματογράφησης στη Μυτιλήνη


Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα του Κτηματολογίου κ. Θεόδωρο Λιβάνιο. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Κοτσώλης Στέφανος, Γεν. Δ/ντης, η κα. Κασάπη Μαρία Δ/ντρια Μελετών, και η κα. Κουκούτση Ρένα, Νομική Σύμβουλος, της εταρείας Κτηματολόγιο Α.Ε.

Αφού συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της Α' Φάσης της Κτηματογράφησης στη Μυτιλήνη, με όλα τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, συμφωνήθηκε η ανάρτηση των διορθώσεων να γίνει στις 21 Μαρτίου 2022.

Επιτεύχθη συμφωνία, να δοθεί ξανά παράταση για τυχόν ενστάσεις για χρονικό διάστημα έως και 2 μήνες από την ανάρτηση.

Τόσο η Α, όσο και η Β φάση, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2022.