PICS, BINTEO: Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του εξωκκλησίου του Χριστου στην περιοχή της Ουτζας Μοριας


Με τη δέουσα λαμπρότητα και τις πρέπουσες τιμές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακη 31/10 τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού, (εξωκκλησίου), της Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος στην περιοχή της Ουτζας Μοριας, παρουσία πλήθους κόσμου.

Χθές, Κυ­ρι­α­κή, 31 Οκτωβρίου, ἔ­γι­ναν μέ κά­θε ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή λα­μπρό­τη­τα τά θυ­ρα­νοί­ξι­α τοῦ νέ­ου πε­ρι­καλ­λοῦς Να­οῦ της Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος στην περιοχή της Ουτζας Μοριας

Τό πρω­ΐ τε­λέ­σθη­κε ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ὄρ­θρου χο­ρο­στα­τοῦ­ντος τοῦ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­του Μυτιλήνης κκ Ιάκωβου.

Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Ὄρ­θρου σχη­μα­τί­στη­κε λι­τα­νευ­τι­κή πο­μπή, ἡ ὁ­ποί­α ἔ­φθα­σε στίς κε­ντρι­κές θύ­ρες τοῦ νέ­ου Να­οῦ. Ἐ­κεῖ ὁ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της Μυτιληνης ἐ­τέ­λε­σε τήν κα­θι­ε­ρω­μέ­νη Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Θυ­ρα­νοι­ξί­ων.

Ἀ­μέ­σως ἀ­νοί­χτη­καν οἱ θύ­ρες τοῦ Να­οῦ καί εἰ­σῆλ­θαν οἱ Ἀρ­χι­ε­ρεῖς μέ τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο, ἀ­κο­λου­θού­με­νοι ἀ­πό τούς πι­στούς.

Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ρά­ντι­σε μέ ἁ­γι­α­σμό ὁ­λό­κλη­ρο τόν Να­ό καί ἔ­χρι­σε, ὅ­πως ἐ­πι­βάλ­λει ἡ ἐκ­κ­λη­σι­α­στι­κή τά­ξη, μέ Ἅ­γι­ο Μύ­ρο τήν ἐ­φέ­στι­ο εἰ­κό­να καί τά και­νούρ­γι­α ἱ­ε­ρά σκεύ­η. Ἀ­κο­λού­θη­σε ἡ πρώ­τη θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

Πλή­θη πι­στῶν —ἐ­νο­ρί­τες ἀλ­λά καί χρι­στι­α­νοί ἀ­πό τίς γει­το­νι­κές ἐ­νο­ρί­ες— εἶ­χαν συρ­ρεύ­σει ἀ­πό πο­λύ νω­ρίς.

Πα­ρέ­στη­σαν ἐ­πί­σης ὁ Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Χριστοφας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ Γιώργος Φλώρος καθώς καί πολ­λοί ἐκ­πρό­σω­ποι το­πι­κῶν κοι­νω­νι­κῶν φο­ρέ­ων.

Στο τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι ο μητροπολίτης Μυτιλήνης φύτεψε και μια ελιά στον περίβολο του ναού.

Η ανέγερση..

Ομάδα πολιτών της Μυτιλήνης και όχι μονο με μπροστάρη τον πεζοπορικό σύλλογο Μοριας «Διχαλα» το ανασκεύασαν πλήρως με χορηγίες πολιτών και πλέον άνοιξε τις πύλες του

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν λίγους μήνες πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια στα ξωκκλήσια Αγία Αικατερίνη – Άγιος Γεώργιος – Ταξιάρχης που ανακατασκευάστηκαν με χορηγία της Ουγγρικής Κυβέρνησης μέσω του προγράμματος Hungary Helps

 

Λίγα λόγια

Ουτζά ( Η Παναγιά που αγρυπνά πάνω απ τη Μόρια)


Στο τρίστρατο δυτικά υψώνεται ένας πέτρινος λόφος, που η νότια πλευρά του πέφτει ομαλά σε ένα ίσιωμα, γεμάτο ασφοδέλους. Η άλλη του πλευρά, η βορινή, είναι ελαιώνας και η τοποθεσία καλείται Ουτζά. Στην δυτική πλαγιά αυτού του λόφου είναι κτισμένος ο Χριστός.


Πριν κτιστεί αυτό το μικρό ξωκκλήσι, υπήρχε αψίδα με πέτρες και τώρα σώζεται μια αράβδωτη κολόνα. Αλλά όλη αυτή η δυτική και η νότια πλαγιά είναι σπαρμένη από κεραμικά υπολείμματα του Μεσαίωνα, όπως κεραμίδια, τούβλα και όστρακα αγγείων που πιθανώς προέρχονται από κάποια αγροικία, ίσως κάποιο χριστιανικό ιερό. Υπάρχει ένα κομμάτι ραβδωτού κιονίσκου. Ακριβώς επάνω από την εκκλησία το χέρσο χωράφι είναι γεμάτο από θεμέλια, τούβλα και κουρασάνι μεταγενέστερων κτισμάτων.

Εδώ επάνω βρίσκονται ανάκατα τα λείψανα του πρόσφατου παρελθόντος με δύο-τρία σπιτάκια όπου μένουν τρεις κτηνοτρόφοι. Καλλιεργούν την περιοχή, που είναι επίπεδη και φυτρώνει τριφύλλι, μαζεύουν τις ελιές, βόσκουν τα πρόβατα και φεύγουν το βράδυ.

Όμως πιο πάνω, στον διπλανό ελαιώνα βρίσκεται το θεμέλιο της παλιάς χριστιανικής εκκλησίας. Σώζεται ο βορινός, ο νότιος και ο ανατολικός τοίχος με την κόγχη του ιερού. Μικρού μεγέθους μεταβυζαντινή εκκλησία με πέτρα, τούβλο και κουρασάνι ίσως να είναι ο τόπος που ανήκουν μερικά μέλη του αϊ- Γιάννη πιο κάτω.

Πάντως δύο μεγάλα μαρμάρινα δομικά μέλη, το ένα με σημάδια συνδέσμων και τόρμους και το άλλο με εντομή ορθογώνια στην άνω πλευρά, φαίνεται ότι ανήκουν σε αρχαιότερο κτήριο που ίσως να υπήρχε εδώ και το οποίο να ταιριάζουν τα δομικά κομμάτια του αϊ- Γιάννη. Το ερείπιο το λατρεύουν ως Παναγιά


Σε κάποια παλιά επιγραφή, που αναφέρονταν κτήματα του 3ου μ.Χ. αιώνα υπήρχε το τοπωνύμιο «Οισέζεια», που το συσχέτισαν με το όνομα της Ουτζάς. Ψηλότερα από την Παναγιά Ουτζά υπάρχει ο παλιός ερειπωμένος πύργος του “Παρελλή”. Εκεί έμειναν στα πολύ παλιά χρόνια (αρχές της Τουρκοκρατίας) πολλές οικογένειες εργατών που δούλευαν στα απέραντα τσιφλίκια του άρχοντα Παρελλή.

Η παλαιά εικόνα της Παναγίας Ουτζά βρίσκεται φυλαγμένη στον ναό του Αγίου Βασιλείου Μόριας. Η παράδοση αναφέρει πως ένας Τούρκος που έμενε εκεί θέλησε με ένα καρφί να τρυπήσει το μάτι της Παναγίας στην εικόνα. Τότε αυτός τυφλώθηκε. Η εικόνα σήμερα φέρει το σημάδι του καρφιού