Σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης οικογένειες ΡΟΜΑ στον Παπαδο- Χωρίς νερό τους άφησε ο Δήμος Μυτιλήνης


Καταγγελία και παρέμβαση στον συνήγορο του πολίτη από τις Γέφυρες Τέχνης

Μεσούσης της πανδημίας COVID19, σαν μέρος της διοικητικής αποβολής που αποφασίστηκε από τον Δήμο Μυτιλήνης στη Λέσβο για τον καταυλισμό Ελλήνων Τσιγγάνων στον Παπάδο Γέρας, διακόπηκε για ακόμα μια φορά σε δύο μήνες η παροχή νερού, που είναι βασικό αγαθό για την διαβίωση και την υγιεινή, σε Έλληνες μαθητές, 17 δημοτικού σχολείου και 1 γυμνασίου. Αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι ανάμεσα στους κατοίκους υπάρχει 1 παίδι υποβάλλεται σε μετάγγιση αίματος,  1 κατάκοιτη γυναίκα, 1 υπερήλικη και νεογέννητα.

Παρ’ όλο που η προγραμματιζόμενη Διοικητική Αποβολή - σύμφωνα με τους κατοίκους και τα παιδιά του καταυλισμού - δεν έχει ακόμα εκτελεσθεί, καθίσταται πλέον αφόρητη η ψυχολογική πίεση που ασκείται από τις συνεχιζόμενες επισκέψεις αστυνομικών οργάνων και παραγόντων της Δημοτικής Αρχής (Πρόεδρο της Κοινότητας), τόσο στους κατοίκους όσο και στα παιδιά, τα οποία επιπλέον καταλαμβάνονται από έντονα συναισθήματα εκφοβισμού με αποτέλεσμα και την πτώση των σχολικών τους επιδόσεων.

Σύμφωνα με τους κατοίκους του καταυλισμού, τα παιδιά έχουν «αναπτύξει αγχώδεις διαταραχές και βρίσκονται σε καθεστώς πανικού, ενώ έχουν διαπιστωθεί ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας ». Δεν έχουν ενημερωθεί «πού θα τους πάνε, και ποιο σχολείο θα παρακολουθήσουν.»

 

Ζητούμε από την Εκκλησία, τις αρμόδιες πολιτικές και εισαγγελικές αρχές και τους βουλευτές του Νομού, να παρέμβουν για να εφαρμοστεί το άρθρο 24 περί «Δικαιωμάτων του παιδιού», παρ. 1 και 2  του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 

«1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους…

2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού».

 

Δειτε την από 20/09/2021 Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Δήμαρχο Μυτιλήνης με θέμα: «Επικείμενη διοικητική αποβολή Ρομά από δημοτική έκταση στην κοινότητα Παπάδου Γέρας» (αρ. φακέλου 304441)