Συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε Λέσβου για τον δύσκολο.. χειμώνα που έρχεται με χιόνια και παγετούς

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

«Ειδικό σχέδιο σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Λέσβου για το έτος 2021-2022 που αφορά στην αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού κατόπιν σύγκλησης Σ.Ο.Π.Π.»

Στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέσβο σήμερα Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021, συνήλθε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λέσβου υπεύθυνου για την πολιτική προστασία Πανάγου Κουφέλου και τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων και  όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Θέμα της σύσκεψης και βασικός στόχος η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής προετοιμασίας και κινητοποίησης των αρμόδιων υπηρεσιών της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Δήμων και των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκληθούν από χιονοπτώσεις και παγετό, για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των κατοίκων της Λέσβου.

 

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα που άπτονται:

• της ετοιμότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών ενοτήτων εμπλεκομένων  σε δράσεις πολιτικής προστασίας (συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων, ανάθεση και καταμερισμός αρμοδιοτήτων,  εξουσιοδοτικές πράξεις, κλπ),

• της διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών,

• του συντονισμού  όλων των υπηρεσιών και  λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων,

•του συντονισμού στο πλαίσιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού,

• του συντονισμού δράσεων πολιτικής προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., ΕΚΑΒ, κλπ) για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού,

• του προσδιορισμού μέτρων ετοιμότητας όταν προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού),

• της αξιοποίησης των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας σε δράσεις για την υποστήριξη του έργου του Αντιπεριφερειάρχη στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και της άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

 

Μετά τη λήξη της Συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λέσβου αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία δήλωσε:

«Αποτελεί προτεραιότητα για μας ο άρτιος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων ώστε με τη σωστή προετοιμασία, την ενεργοποίηση και την ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανισμών αντιμετώπισης που διαθέτουμε, να επιτευχθεί ο σκοπός του παρόντος σχεδίου.

 

Για την οργάνωση και το συντονισμό, καθοριστικό ρόλο έχουν:

           Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς,

           Η αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των διαθέσιμων μέσων και των υλικών,

           Η επισήμανση και αλλαγή σημείων που χρειάζονται βελτίωση με βάση την προγενέστερη εμπειρία και

           Η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων όλων των προηγούμενων περιστατικών δράσης σε κινδύνους από χιονοπτώσεις και παγετό που έχουν εκδηλωθεί στη Λέσβο.

 

Αντικειμενικός στόχος μας  η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, η προστασία του περιβάλλοντος και η παροχή κάθε δυνατής αρωγής στον πληγέντα πληθυσμό.

Υπολογίζουμε στο ανθρώπινο δυναμικό των υπηρεσιών μας και εθελοντών και σχεδιάζουμε με εμπειρία, γνώση και υπευθυνότητα την κάθε μας κίνηση για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών ή καλύτερα  την αποφυγή ή δυνατόν αυτών. Η επικινδυνότητα κάθε κακοκαιρίας πρέπει να εισηγείται προσεκτικά, η δε κινητοποίηση οφείλει να είναι η ενδεδειγμένη για την αποφυγή όλων των προβλημάτων που μπορούν να προβλεφθούν και όχι αστάθμητων παραγόντων που θα δυσχεράνει τις κινήσεις μας, τις κινήσεις επέμβασης τη στιγμή της ανάγκης. Αποστολή του σχεδίου αυτού είναι η ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας της ΠΕ Λέσβου».