Κοινωνικό Κομμωτήριο από τον Δήμο Μυτιλήνης με την υποστήριξη του Σωματείου Κομμωτών Λέσβου Τίθεται ξανά σε λειτουργία το Κοινωνικό Κομμωτήριο με την ευγενική υποστήριξη του Σωματείου Κομμωτών Λέσβου.

Οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Σίτισης Απόρων μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 22510-27501 εσωτ. 7 στην κ. Τσουκαρέλλη Καλλιόπη.

Επιπλέον ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μακαρώνη Νίκο, Διευθυντή ΙΕΚ Μυτιλήνης, που μας παραχωρεί την αίθουσα και στηρίζει την προσπάθεια μας ώστε να πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες.