Μέσω τριών γραμμών η Ηλεκτρική διασύνδεση της Λέσβου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας


Η ηλεκτρική διασύνδεση της Λέσβου με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει μέσω τριών γραμμών από την Εύβοια μέσω Σκύρου, από την Καβάλα μέσω Λήμνου και από την Ρόδο μέσω Κω, Σάμου και Χίου.

Αυτό προβλέπεται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο οποίο έχει ενταχθεί το ευρύτερο σχέδιο διασυνδέσεων των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συγκεκριμένα της ομάδας των νησιών η οποία περιλαμβάνει τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα Λήμνου, Σκύρου, Λέσβου, Χίου, Ψαρών, Σάμου, Φούρνων, Θύμαινας, Ικαρίας και Αγαθονησίου.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων σε έγγραφο απάντηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη προς τους τοπικούς φορείς της Λέσβου στο οποίο τονίζεται επίσης ότι το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος της διασύνδεσης των νησιών του Βορειανατολικού Αιγαίου ανέρχεται σε 863 εκ ευρώ και η χρηματοδότηση, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βασιστεί στο συνδυασμό ίδιων πόρων, δανεισμού από εγχώρια και διεθνή τραπεζικά ιδρύματα όπως η ΕΤΕΠ με παράλληλη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών όπως το ΕΣΠΑ.

 

Οι διασυνδέσεις της Λέσβου

 

Η Λέσβος θα διασυνδεθεί με το ΕΣΜΗΕ μέσω τριών υποβρυχίων καλωδιακών γραμμών μεταφοράς:

-Την διασύνδεση Λήμνου-Λέσβου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027

-Την διασύνδεση Λέσβου-Χίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και

-Την διασύνδεση Λέσβου – Σκύρου το 2029

 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διασύνδεσης των νησιών του ΒΑ Αιγαίου προβλέπεται η κατασκευή πέντε νέων υποσταθμών 150kV κλειστού τύπου GIS για τις ανάγκες τροφοδότησης των φορτίων επί των νησιών Λήμνου, Λέσβου, Σκύρου, Χίου και Σάμου.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή τριών Υ/Σ ζεύξης στην περιοχή Θράκης προς Λήμνο και πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης στη Λέσβο των υποβρυχίων καλωδίων από Σκύρο Λήμνο και Χίο.

Το έργο αποτελεί επίσης συνέχεια του έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και βασίσθηκε στο πόρισμα ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το οποίο η διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ αποτελεί την οικονομοτεχνικά βέλτιστη λύση για την τροφοδότηση των περισσότερων εκ των ΜΔΝ του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

 

Οι επιλογές διασυνδέσεων για το Β.Α. Αιγαίο

 

Σε ότι αφορά τον Αγ. Ευστράτιο με βάση το πόρισμα της ίδια μελέτης ο ΑΔΜΗΕ δεν προκρίνει στην παρούσα φάση για λόγους οικονομικότητας την ηλεκτρική του διασύνδεση και προτείνει την περαιτέρω διερεύνηση αυτόνομης λειτουργίας του από τον ΔΕΔΔΗΕ. Τέλος αναφορικά με τα νησιά Ικαρία και Αγαθονήσι έχει προκριθεί για λόγους οικονομικότητας η διασύνδεση τους με τη Σάμο.

 

Σημειώνεται το σχήμα διασυνδέσεων των νησιών που έχει επιλεγεί εκτιμάται ότι:

- Αυξάνει την αξιοπιστία του σχήματος διασύνδεσης και βελτιώνει τη ροή ενέργειας από και προς το ΕΣΜΗΕ, λόγω πολλαπλότητας σημείων σύνδεσης του συγκροτήματος των νησιών με αυτό.

- Διευρύνει το σύνολο των νησιών που διασυνδέονται στο ΕΣΜΗΕ υπό ΥΤ, καθώς συμπεριλαμβάνεται σε αυτό και η Σκύρος.

- Ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητα για ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι με βάση τους υπολογισμούς του ΑΔΜΗΕ στα νησιά Σάμος, Χίο Λέσβο και Λήμνο το συνολικό περιθώριο ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ φθάνει στα 360 MW.

Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση της τοπικής παραγωγής σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον στο Νησί της Χίου ή της Σάμου για λόγους διασφάλισης της τροφοδότησης των κρίσιμων φορτίων των Νήσων σε περιπτώσεις εκδήλωσης σοβαρών διαταραχών.

 

Η διασύνδεση Β.Αιγαίου με Δωδεκάνησα

 

Ο ΑΔΜΗΕ προχωρά στην προώθηση της υλοποίησης του έργου της διασύνδεσης των Νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων σε φάσεις με στόχο:

- Τη διασύνδεση (ακτινικά σε πρώτη φάση) του φορτίου κατά το δυνατό περισσοτέρων Νησιών με στόχο την εξυπηρέτηση του ηλεκτρικού φορτίου τους από τις μονάδες του ΕΣΜΗΕ, ώστε να εξασφαλισθούν άμεσα οικονομικά οφέλη από τη μείωση των δαπανών των ΥΚΩ.

- Την τμηματική δημοπράτηση του έργου με στόχο τη συμμετοχή περισσοτέρων ενδιαφερομένων (αύξηση ανταγωνισμού) και κατ’ επέκταση την επίτευξη του χαμηλότερου τιμήματος για το κόστος του έργου, θεωρώντας και την εμπειρία από το διαγωνισμό των Α’, Β’ και Γ’ Φάσεων διασύνδεσης των Κυκλάδων.

 - Τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κεφαλαίων από το ΕΣΠΑ.

 

Πηγή www.worldenergynews.gr