Κ.Λ Μυτιλήνης: Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόων σκαφών με άδειες νέου τύπου

 

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΑΦΠ4653ΠΩ-ΡΗΓ Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η  προθεσμία αντικατάστασης παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με άδειες νέου τύπου μέχρι την 31/12/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας  της Υπηρεσίας μας (τηλ. 22510 40827) ή στους Λιμενικούς Σταθμούς περιοχής τους