Κτήρια διαμονής, εστιατόρια, αναρρωτήριο, ιατρείο, κτήρια δραστηριοτήτων, καταστήματα κ.α στην Βαστρια- Αναλυτική ενημέρωση


Ν. Μηταράκης: “Οι νέες δομές θα συμβάλουν αποφασιστικά στην προστασία των νησιών μας, ώστε να μην ξαναβιώσουμε τα γεγονότα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ”. 

 

Ομιλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τις σύμβασεις που αφορούν στη Λέσβο, την Χίο και το  Φυλάκιο 


Την αρμόδια Μόνιμη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, ενημέρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, για τις συμβάσεις που  σχετίζονται με την διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και τα έργα με τα οποία ολοκληρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υποδοχής. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης παρουσίασε την Σύμβαση για την κατασκευή των κλειστών ελεγχόμενων δομών στη Λέσβο και τη Χίο καθώς και την αναβάθμιση του ΚΥΤ Φυλακίου. 

 

Στην ομιλία του, ο  Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρουσίασε τον προϋπολογισμό  του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του   άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση   υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», οποίος ανήλθε σε €176.576.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και ο οποίος χρηματοδοτείται  

(α) από το Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  κατά 100% ως προς το κομμάτι που αφορά τη Λέσβο και τη Χίο, ύψους €153.198.131,70 και  

 

(β) από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας κατά 75% ως προς το κομμάτι που αφορά το Φυλάκιο Έβρου, ύψους €23.377.868,30.  

 

 Λέσβος 

Στη Λέσβο, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου "η εγκατάσταση θα γίνει στην   τοποθεσία Πλάτη του Δήμου Μυτιλήνης, περίπου 30 χλμ. από την πόλη της Μυτιλήνης, ενώ ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €87.533.962,34. Από τα 240 στρέμματα που θα είναι εντός της περίφραξης, η δόμηση ανέρχεται περίπου σε 41.   

Η χωρητικότητα θα είναι 3.000 θέσεις για γενικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες, δηλαδή αντικαθιστά και την παλιά δομή & τα δεκάδες διαμερίσματα. Άρα είναι 7 φορές μικρότερη από την Μόρια στα χειρότερα της. Τα  41 στρέμματα της δόμησης περιλαμβάνουν 29 κτήρια διαμονής, 25 εστιατόρια, 57 κτήρια διοίκησης, 2 κτήρια φρουράς, 18 κτήρια για αναρρωτήριο και ιατρεία, 28 κτήρια δραστηριοτήτων, 20 κτήρια καταστημάτων και 3 κτήρια για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.” 

 

 Χίος  

Η νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Χίο, όπως ανέφερε ο κ. Μηταράκης, “θα κατασκευασθεί στη θέση Θόλος, που απέχει περίπου 6 χλμ. από το Βροντάδο και 11 χλμ. από την πόλη της Χίου, ενώ ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €54.816.946,10. Από τα 141 στρέμματα που θα είναι εντός της περίφραξης, η δόμηση ανέρχεται περίπου σε 18.  

 Η χωρητικότητα θα είναι 1.230 θέσεις για γενικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες. Άρα είναι 5 φορές μικρότερη από την ΒΙΑΛ στα χειρότερα της. Επίσης,  αντικαθιστά και την ΒΙΑΛ και τα δεκάδες διαμερίσματα. 

Τα 18 στρέμματα της δόμησης περιλαμβάνουν 17 κτήρια διαμονής, 7 εστιατόρια, 39 κτήρια διοίκησης, 1 κτήριο φρουράς, 16 κτήρια δραστηριοτήτων, 13 κτήρια για αναρρωτήριο και ιατρεία, 9 κτήρια καταστημάτων και 3 κτήρια για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.  

Ανά περίπτωση, το εμβαδό είναι από 10 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο ανέρχεται σε 881,15 €." 

  

Φυλάκιο Έβρου 

Αναφορικά με τις εργασίες αναβάθμισης στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρίνισε ότι  “περιλαμβάνουν μία επέκταση περίπου 30 στρέμματα, για τη δημιουργία επιπλέον 240 θέσεων για ΠΡΟΚΕΚΑ και 20 θέσεων για καραντίνα. Η επιπλέον δόμηση αφορά περίπου 6,5 στρέμματα για χώρους ΠΡΟΚΕΚΑ, καραντίνας, διοίκησης, κοινόχρηστους και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε €21.718.039,66”. 

 

Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι “οι νέες δομές θα συμβάλουν αποφασιστικά στην προστασία των νησιών μας, ώστε να μην ξαναβιώσουμε τα γεγονότα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ”, ενώ αναφέρθηκε στην πρόσφατη δημοσκόπηση της GPO (Οκτώβριος 2021 – GPO),  σύμφωνα με την οποία  "το 75,6% των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου πιστεύει ότι η κατάσταση στο μεταναστευτικό έχει βελτιωθεί. ’’Μάλιστα, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, “το 62,0% των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου προτιμούν την δημιουργία νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών στις προτεινόμενες τοποθεσίες, σε αντίθεση με τις υφιστάμενες ανοικτές δομές στα σημεία που βρίσκονται σήμερα, τις οποίες προκρίνει το 19,6%”.