Σε 8 μήνες έτοιμος ο νέος Παιδικός Σταθμός Καλλονής


Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Προσαρμογής του Παιδικού Σταθμού Καλλονής στις Προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 165.000 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά σε κατασκευαστικές εργασίες για κτήρια κοινωνικής πρόνοιας εκτός από γηροκομεία.

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.