Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου του Δ. Μυτιλήνης με 21 θέματα στην ημερησία διάταξη


Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ  ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 6:00Μ.Μ. 

v Για τη συνεδρίαση με φυσική παρουσία οι παρευρισκόμενοι πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο.

v Επίσης, θα δοθεί ζωντανή εικόνα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από το κανάλι youtube του Δήμου Μυτιλήνης στο link  https://www.youtube.com/channel/UCkjxOquWVmR-rLUvjlWVgag

 

 

Αναλυτικά;

 

Προσκαλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ -μεικτή* (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 6:00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εισηγητής: κ. ΚΥΤΕΛΗΣ

1.      

Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τα προβλήματα του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στα νησιά του Βορείου Αιγαίου

2.      

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Μυτιλήνης

3.      

Έγκριση 8ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021

4.      

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στη ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ. οικοπέδου που βρίσκεται στη θέση «ΛΕΜΟΝΟΥ» ιδιοκτησίας Δήμου Μυτιλήνης

5.      

Ορισμός εκπροσώπων του  Δήμου Μυτιλήνης στα Σχολικά Συμβούλια των εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής του αρμοδιότητας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ

6.      

Απόσυρση και οριστική διαγραφή δημοτικών οχημάτων

7.      

Έγκριση καταβολής προστίμων για βεβαιώσεις παραβάσεων έλλειψης α) Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (ΚΤΕΟ) και β) ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σε απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ

8.      

Κάλυψη δαπάνης έργων και μελετών του Δήμου Μυτιλήνης από την επιχορήγηση των δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ

9.      

Έγκριση υλοποίησης και κάλυψης δαπανών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ

10.  

Έγκριση 70ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

11.  

Έγκριση 72ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

12.  

Έγκριση 73ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

13.  

Έγκριση 74ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

14.  

Έγκριση 75ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

15.  

Έγκριση 76ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2021

16.  

Καθορισμός του Κ.Α. 00.6631.0008 «Ειδικό ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΤΕΕ για έκδοση πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών» του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021, ως δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής

17.  

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την πληρωμή του έργου  «Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου» με κωδικό ενάριθμου  2019ΣΕ27510022) της ΣΑΕ Ε2751 του ΠΔΕ

18.  

Παράταση μίσθωσης ακινήτου-ελαιοκτήματος κληροδοτήματος ΕΛΒΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ, που βρίσκεται στη θέση «Καβαλάδος ή Βαβαλάδος» της Κοινότητας Ιππείου του Δήμου Μυτιλήνης

19.  

Έναρξη διαδικασιών πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτικών                           ακινήτων κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ

20.  

Περιορισμός κυκλοφορίας στον αγροτικό δρόμο που διέρχεται κάτω από την τοξοστοιχία του ρωμαϊκού Υδραγωγείου στη Μόρια του Δήμου Μυτιλήνης (απόφ. 89/2021 ΕΠΖ)

21.  

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας «Σταύρος Μελαχροινός ΑΕ - Βιοτεχνικό κτήριο (Ποτοποιία)» επί της δημοτικής  οδού που συμβάλει με την 1η  Επαρχιακή   οδό Μυτιλήνης-Λάρσου στη περιοχή «Παγανή Αλυφαντών» (απόφ. 94/2021 ΕΠΖ)

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β/20-11-2021) και την αριθμ. Εγκυκλίου 643/Α.Π. 69472/24-9-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 ισχύουν τα εξής:

 

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

v Με φυσική παρουσία συμμετέχουν οι αιρετοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού). 

v  Μέσω τηλεδιάσκεψης (χρήση της εφαρμογής e-Presence) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.