Δήμος Δυτικής Λέσβου: Οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Νίκου Κατρανη


Το Δ.Σ. του Δήμου Δυτικής Λέσβου μετά από σχετική προκήρυξη, εξέλεξε στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με την υπ΄ αριθμ. 210/2021 απόφασή του το Νίκο Κατράνη και στην πρώτη ανακοίνωση του Γραφείου σημειώνονται τα εξής:

 

Τι είναι ο Συμπαραστάτης:

Ένας θεσμός πολύ σημαντικός που προβλέφθηκε στο άρθρο 77 του Ν. 3852/210 (ο γνωστός Νόμος Καλλικράτη) του Υπουργείου Εσωτερικών και που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί στον τόπο μας για διάφορους λόγους.

 

·        Ο Συμπαραστάτης είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ δίπλα στη Διοίκηση αλλά δεν είναι μέρος της διοίκησης. Βρίσκεται εκτός της διοικητικής ιεραρχίας του Δήμου και δεν αποτελεί όργανο που περιλαμβάνεται στην εσωτερική του υπηρεσία.

·        Είναι θεσμός ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ με σκοπό την επίλυση διαφορών και προβλημάτων μεταξύ Δήμου και θιγομένων δημοτών και επιχειρήσεων μέσα σε πνεύμα αλληλοκατανόησης και στα πλαίσια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και νόμων.

·        Δέχεται και ερευνά ΕΠΩΝΥΜΕΣ καταγγελίες δημοτών που έχουν ΑΜΕΣΟ ΕΝΝΟΜΟ συμφέρον, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης ατομικών υποθέσεων πολιτών.

·        Είναι υποχρεωμένος να απαντά έγγραφα ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών και να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους.

·        Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στον Συμπαραστάτη δεν αναιρεί την σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων Ελεγκτικών Αρχών και Ελεγκτικών Οργάνων, αλλά ούτε και αναστέλλει τυχόν προθεσμίες.

·        Το γραφείο Συμπαραστάτη δεν είναι γραφείο παραπόνων ούτε γραφείο εξυπηρέτησης.  

·        Ο Συμπαραστάτης προβαίνει επίσης στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της Δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με τους δημότες και τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης που συντάσσει, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.

·        Ο Συμπαραστάτης είναι με το μέρος του δημότη, ώστε να βοηθήσει να εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα και να αποφύγει την ταλαιπωρία.

·         Είναι δίπλα του και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ώστε να μπορεί τελικά να προτείνει λύσεις.

 

Έτσι επιγραμματικά η παρέμβαση του συμπαραστάτη οδηγεί σε:

 

·        Εξωδικαστική επίλυση διαφορών ανάμεσα στο Δήμο και τις επιχειρήσεις.

·        Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης

·        Βελτίωση των Δημοτικών υπηρεσιών

·        Διασφάλιση αμεροληψίας και ισονομίας

·        Διαφάνεια λειτουργίας

 

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στη Δυτική Λέσβο Νίκος Κατράνης δήλωσε:

«Δημοτική Αρχή-Υπηρεσίες-Συμπαραστάτης-Δημότες-Επιχειρήσεις καλούμαστε πλέον να συμβάλουμε στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτού του σημαντικού θεσμού, να τον θέσουμε σε σωστές βάσεις λειτουργίας που θα επιτρέψουν τη συνέχιση του και να δικαιώσουμε έτσι το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο που προχώρησαν στην ενεργοποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη για πρώτη φορά στον τόπο μας».