Από την Σάμο η σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Β. Αιγαίου ΔΙΑ Ζώσης με 7 θέματα


Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου ΔΙΑ Ζώσης μόνο για εμβολιασμένους με 7 θέματα

Και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανεμβολιαστους

Στις 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Δερβενακίων & Α. Αλέξη Σάμος ) την 26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 & του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ Α΄169) και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) ΚΥΑ, καθώς και τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021, αριθ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη σας από την προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος  και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τηλεδιάσκεψη  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://www.epresence.gov.gr), όπως προβλέπεται από την αρ. πρωτ. 69471/24-09-2021 , αρ.  642 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: Ενημέρωση-Ενέργειες της ΔΤΕ Σάμου, των έργων αποκατάστασης βλαβών στις Δημόσιες υποδομές που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου,  Προϊστάμενος της ΔΤΕ Π.Ε. Σάμου

ΘΕΜΑ2ο:: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧρηματοοικονομικόΥ έλεγχοΥ από ορκωτό λογιστή του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου και 10ετΟΥΣ έλεγχοΥ από το ΕΦΚΑ Σάμου

Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Πανουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

ΘΕΜΑ3ο: Αντικατάσταση του εκπροσώπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Γενική Συνέλευση και το  Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΟΡΙΣ Α.Ε.».

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης,  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ4ο: ορισμοσ μελων Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιο ερευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αθηνάδης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας της

 Π.Β. Αιγαίου

ΘΕΜΑ5ο: 5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                

Εισηγητής: κ. Κοσμία Μωραίτου , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικον.&Δημοσιον. Ελέγχου της Π. Β. Αιγαίου

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (2ης ΔΥΠΕ), ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ COVID 19.

Εισηγητής: κ. Παντελής Βουρλής , Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της

 Π. Β. Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ (2ης ΥΠΕ),ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ COVID 19.

Εισηγητής: κ. Παντελής Βουρλής , Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της

Π. Β. Αιγαίου