Το 5ο Γυμνάσιο σχεδιάζει και δημιουργεί τον Άτλαντα των πουλιών

Εκπαιδευτικοί του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης συμμετείχαν το καλοκαίρι στην πρώτη συνάντηση με τίτλο «Birding Strategy WithThe Students» στο Arcos de Valdevez στην Πορτογαλία  (14-18 Ιουλίου) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +  «BIRDS OVER EUROPEAN SKIES» ID:2020-1-RO01-KA201-079859. Η συνάντηση αυτή δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων προκειμένου να ολοκληρωθεί ένα Ευρωπαϊκός Άτλαντας πουλιών (βιβλίο) ο οποίος θα περιέχει  τα 250 πιο σημαντικά είδη  που μπορούν να παρατηρηθούν σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης.

Επίσης συμμετείχαν στην τρίτη συνάντηση με τίτλο «Birding  Atlαs Design» στο Anyksciai στην Λιθουανία  (6 – 10 Οκτωβρίου ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +  «BIRDS OVER EUROPEAN SKIES». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση των φωτογραφιών και των κειμένων που θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο.

Η συμμετοχή του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης στο πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητές του να μπορούν να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν διαφορετικά άγρια είδη πτηνών σε συγκεκριμένους βιοτόπους της περιοχής τους αλλά και της  Ευρώπης γενικότερα.