Κατοχύρωσε την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ. Αθλητισμού η Λέσχη Αυτοκινήτου Μυτιλήνης


Ολοκλήρωσε επιτυχημένα τις διαδικασίες Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης η Λέσχη Αυτοκινήτου Μυτιλήνης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού( ΓΓΑ) .

Την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης έλαβε Λέσχη Αυτοκινήτου Μυτιλήνης από την αρμόδια αρχή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η Λέσχη Αυτοκινήτου Μυτιλήνης είναι το μοναδικό Σωματείο αυτοκίνητου της Λέσβου και ένα από τα λίγα Αθλητικά Σωματεία του νησιού, που ολοκλήρωσε επιτυχημένα την Προεγγράφη του στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ και έλαβε την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Η Παραπάνω επιτυχία είναι αποτέλεσμα της Ιστορικής και Καταστατικής Διαφάνειας της Λέσχης αλλά  και από την  νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση.